VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 8 de Abril - 14 de Abril

8 de Abril - 14 de Abril

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 9 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9&nbsp;d&#39;abril -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;ESTRELLA &quot;POLAR&quot; A TRAV&Eacute;S DEL TEMPS.

-La precessi&oacute;&quot;: despla&ccedil;ament dels punts equinoccials al llarg de l&#39;ecl&iacute;ptica en direcci&oacute; est-oest degut al gir de l&#39;eix de la Terra.

-Quina era la &quot;polar&quot; a Xina i Egipte ara fa uns milers d&#39;anys ?

-Des de quan l&#39;estrella Polaris &eacute;s la &quot;polar&quot;?

-Quan abdicar&agrave; el seu regnat ?

-Sistema Polaris A, B i Ab i les seves caracter&iacute;stiques.

-Cefeides. Classificaci&oacute;. Mecanismes de pulsaci&oacute;. Indicadors de dist&agrave;ncies

-&quot;Polars&quot; dels planetes del Sistema Solar.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 10 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;Extraterrestres&quot; a la Terra: les més estranyes formes de vida del nostre planeta.&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 10 d&#39;abril -&nbsp;&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Extraterrestres&quot; a la Terra: les m&eacute;s estranyes formes de vida del nostre planeta.&quot;</strong>Ponent: Jordi Bozzo, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Un &eacute;sser amb 5 ulls i una trompa amb mand&iacute;bula? Uns organismes que viuen confortablement en el salfumant? Doncs s&iacute;, a la Terra hi ha formes de vida tan estranyes o que viuen en ambients tan hostils que realment semblen &quot;extraterrestres&quot;. El seu coneixement ens pot ajudar a entendre com pot ser la vida en altres planetes.&quot;

Lloc:&nbsp; Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, Barcelona

19.00 hores</span></span>

&nbsp;
Hora: 20:30 - 22:30
Lloc: Mirador de Sant Pere Martir, Plaça Mireia
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 10 d&#39;abril - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el cinqu&egrave; dia de la seva llunaci&oacute; i a una dist&agrave;ncia de la Terra de 376.467 km.&nbsp;

S&#39;acompanya proposta d&#39;observaci&oacute;, si la voleu consultar, feu&nbsp;clik&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/jt1sZanSC56x4yFbl8jfDg/Hwd2x3C0gQDsLa8tUh752Q'>aqu&iacute;</a>.

Tamb&eacute; ser&agrave; visible Mart a primera hora de l&#39;observaci&oacute;.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 20:30 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 20:00 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a></span></span></p>
Dijous, 11 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;IURI GAGARIN: EL MITE&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 11 d&#39;abril -&nbsp;&nbsp;Confer&egrave;ncia:&nbsp; Poi&eacute;khali! Iuri Gagarin: el mite</strong>Ponent: Jordi Bozzo, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Poca gent deu haver que no conegui el nom de Iuri Gagarin i la seva gesta, ser el primer hum&agrave; en sortir del planeta Terra i tornar amb &egrave;xit. En aquesta xerrada no es parlar&agrave; de la seva biografia ni del seu viatge a l&rsquo;espai, abastament disponibles arreu, sin&oacute; del seu llegat, la pres&egrave;ncia del seu esperit arreu del m&oacute;n, aix&iacute; com d&rsquo;an&egrave;cdotes i experi&egrave;ncies viscudes&nbsp;in situ&nbsp;al cosm&ograve;drom de Baikonur.&quot;

No us perdeu aquesta presentaci&oacute;, que sortir&agrave; de la pantalla per a ser literalment &quot;tangible&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_04_11%20Jordi%20Bozzo_%20Yuri%20G.jpg'>Confer&egrave;ncia20190411 .jpg</a>

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar