VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 22 de Abril - 28 de Abril

22 de Abril - 28 de Abril

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 23 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 d&#39;abril - Secci&oacute; de Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia, con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents i altres aspectes d&#39;inter&egrave;s.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Eclipsis

- El cicle de Saros

- Con&egrave;ixer la Lluna II - Principals accidents de l&#39;hemisferi Nord, caracter&iacute;stiques i ubicaci&oacute;

- Hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; lunar - 1a&nbsp;part

- Webs interessants&nbsp;

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 24 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: Presentació del llibre &quot;Guia d&#039;observació del cel per a nois i noies&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>dimecres&nbsp;24 d&#39;abril</strong>, <strong>Presentaci&oacute; del llibre &quot;Guia d&#39;observaci&oacute; del cel per a nois i noies&quot;&nbsp;</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w100-h146/mm/image/2019/GuiadobservaciodelcelnoisinoiesPORTADA_small.jpg' style='width: 100px; height: 146px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;' />El nostre company Joan Anton Calat&agrave;&nbsp;presentar&agrave; del seu darrer llibre, &quot;Guia d&#39;observaci&oacute; del cel per a nois i noies&quot; de l&#39;editorial Cosset&agrave;nia.

&Eacute;s un llibre pr&agrave;ctic, per poder aprendre i gaudir del cel (qu&egrave; s&#39;hi pot veure, com observar a ull nu, com localitzar constel&middot;lacions i planetes, ...)

Per a noies i nois des dels 7&nbsp; ..... als 107 anys :-)Lloc: la Seu d&#39;Aster

hora: 19h</span></span>&nbsp;</p>
Dijous, 25 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 d&#39;abril -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

ASTRONOMIA SEGLES XVII-XX

-L&#39;Antimat&egrave;ria:&nbsp;part&iacute;cules amb c&agrave;rrega oposada a la mat&egrave;ria per&ograve; amb la mateixa massa.

-Paul Dirac, 1928, postula el positr&oacute;.

-C. Anderson, 1932, confirma el positr&oacute;.

-Emilio Segr&eacute; i Owen Chamberlain: 1955, l&#39;antiprot&oacute; i l&#39;antineutr&oacute;.

-Es pot crear actualment antimat&egrave;ria ?

-Relaci&oacute; mat&egrave;ria-antimat&egrave;ria.

-Andrei Sakharov, 1967.

-Com ha contribu&iuml;t el CERN en el tema ?

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 27 de Abril
Hora: 19:15 - 23:15
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 27 d&#39;abril - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt </strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/IuyVH2tbNB6Nlyb5bA9EjA/zzssqq2Y0yOFRSXq7StdZg'>www.aster.cat</a>

19.15 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar