VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Maig de 2019

Maig de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Del 2 al 31 de maig. exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis.

i el dia 10 de Maig es realitzar&agrave; una activitat d&rsquo;observaci&oacute; nocturna davant del mateix edifici del Casal, a partir de les 21:00 h. fins a les 1:00 h aproximadament&nbsp;Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.&nbsp;
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ &quot;HE LLEGIT...&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2&nbsp;de maig - Secci&oacute; He llegit...&nbsp;&quot;Astronomia medieval&quot;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Astronomia medieval

&quot;Fa uns anys, en un viatge a It&agrave;lia, sense saber ben b&eacute; el perqu&egrave;, vaig comprar la Divina Commedia.

Era un caprici passatger... per&ograve; despr&eacute;s de dues lectures m&#39;ha perm&egrave;s entreveure el coneixements astron&ograve;mics d&#39;un home culte com Dante del tombant del s XIII al s XIV.

A punt de fer un nou viatge a It&agrave;lia potser &eacute;s un bon moment per parlar-ne&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 4 de Maig
Hora: 19:15 - 23:15
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 4 de maig - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt </strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/IuyVH2tbNB6Nlyb5bA9EjA/zzssqq2Y0yOFRSXq7StdZg'>www.aster.cat</a>

19.15 hores</span></span>
Dilluns, 6 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 54è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>54&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u><strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w200-h410/mm/image/2019/Curs54.JPG' style='width: 200px; height: 410px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />

Del 6 de maig al 3 de juny</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 54&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.Per veure el temari, preus i m&eacute;s informaci&oacute;: &nbsp;<a href='/mm/file/2019/Programa_54e_CursPrimavera2019_V6.pdf' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curstelescopi', 'noticia'])' target='_blank'>premeu aqu&iacute;</a>La reserva de places es pot fer fins al 2 de maig en el local d&rsquo;ASTER, dimarts i dijous feiners de 18.30 a 21h. o enviant un missatge a despatx@aster.cat o tamb&eacute; en el web: <a href='http://www.aster.cat/forms/CIni54' target='_blank'>http://www.aster.cat/forms/CIni54</a></span>&nbsp;
Dimarts, 7 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 7 de maig - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Construcci&oacute; d&#39;un enfocador autom&agrave;tic amb arduino a c&agrave;rrec de Joan Aragon&eacute;s

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 9 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COM EM VAIG CONSTRUIR EL MEU PROPI TELESCOPI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;9 de maig - Confer&egrave;ncia &quot;Com em vaig construir el meu propi telescopi&quot;

Ponent:&nbsp;&nbsp;</strong>S&iacute;lvia Farr&agrave;s, Estudiant de 4rt. d&rsquo;Enginyeria Mec&agrave;nica

<strong>Lloc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Seu social d&acute;Aster.&nbsp;C/. Viladomat 291, 6&egrave; 1a. Barcelona

&quot;&nbsp;Va ser quan tenia 16 anys, aprofitant el&nbsp;treball de recerca de batxillerat. A m&eacute;s d&rsquo;estudiar cada detall sobre els materials i formes constructives, va representar comen&ccedil;ar les meves pr&ograve;pies observacions astron&ograve;miques aprofundint els coneixements assolits fins a aquell moment&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_05_09%20Silvia%20Farr%C3%A0s.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20190509 .jpg</a>

19.00 hores</span></span>
Divendres, 10 de Maig
Hora: 21:00 - 0:00 Dissabte, 11 de Maig
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: OBSERVACIÓ NOTURNA A CAN RECTORET
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 de maig -&nbsp;Observaci&oacute; nocturna al Casal de Barri Can Rectoret</strong>Amb motiu de la exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografia, el dia 10 de maig es realitzar&agrave; una activitat d&rsquo;observaci&oacute; nocturna davant del mateix edifici del Casal, a partir de les 21:00 h. fins a les 1:00 h aproximadament.

Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Via Lact&iacute;a, 4 08017 Barcelona; Tel&egrave;fon: 932520849

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.

21.00 hores</span></span>
Dilluns, 13 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;EL SOL, LA NOSTRA ESTRELLA&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;13 de maig -&nbsp;&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;El Sol, la nostra estrella&quot;</strong>Ponent: Sr. Josep Ramon Noy.&nbsp;Enginyer industrial, soci d&#39;Aster

&quot;Ens endinsarem en el coneixement m&eacute;s &iacute;ntim de l&#39;astre que governa tot l&#39;estol de planetes que no paren de girar al seu voltant, (entre ells nosaltres); El Sol. la nostra estrella.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_05_13%20JOSEP%20R.%20NOY_EL%20SOL.jpg'>Confer&egrave;ncia20190513 .jpg</a></span></span>


Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Martir, Plaça Mireia
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 13 de maig - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna&nbsp;- Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

La Lluna estar&agrave; en el seu nov&egrave; dia i a una dist&agrave;ncia de la Terra de 363.875 km.&nbsp;

S&#39;acompanya proposta d&#39;observaci&oacute;, si la voleu consultar, feu&nbsp;clik&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/y1ZvI5s5qZC5FsAA6B1u2g/vXpew8922qV7NDSmu763Jbw9Pg'>aqu&iacute;</a>.

L&#39;hora de trobada ser&agrave; a les 21:00 hores al mateix lloc de l&#39;observaci&oacute;, Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E) o b&eacute;, a la Diagonal cantonada John M. Keynes, a les 20:30 per els que no s&agrave;piguen anar-hi o no tinguin cotxe.&nbsp;

Seria convenient que les persones interessades en assistir a l&#39;observaci&oacute;,&nbsp;i&nbsp;que vagin a la Diagonal,&nbsp;ho comuniquin al correu electr&ograve;nic&nbsp;jmorenbr@gmail.com&nbsp;indicant si venen amb cotxe o no, per poder fer previsions de places.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a></span></span></p>
Dimarts, 14 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 14 de maig -&nbsp;Secci&oacute; de Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia, con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents i altres aspectes d&#39;inter&egrave;s.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Con&egrave;ixer la Lluna III - Principals accidents de l&#39;hemisferi Sud, caracter&iacute;stiques i ubicaci&oacute;

- Influ&egrave;ncies m&uacute;tues del sistema Terra/Lluna

- Hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; lunar - 2a part

- Webs interessants&nbsp;

19.00 hores&nbsp;&nbsp;</span></span></p>
Dijous, 16 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de maig -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

HAYABUSA 2- NAU ROB&Ograve;TICA JAPONESA

&nbsp; - Etapes&nbsp;

&nbsp; - Missi&oacute;: Recollida de mostres asteroide Ryugu

&nbsp; - Experi&egrave;ncia Hayabusa I

&nbsp; - An&agrave;lisi&nbsp;previ &quot;in situ&quot; per verificar que les mostres eren adequades

&nbsp; - Explosius per veure els efectes de l&#39;impacte

HIPPOCAMP- LA LLUNA M&Eacute;S PETITA DE NEPT&Uacute;

&nbsp; - 1989- Voyager 2

&nbsp; - 2004- Imatges del Hubble

&nbsp; - Lluna o asteroide?

&nbsp; - La hist&ograve;ria violenta d&#39;Hippocamp

&nbsp; - Influ&egrave;ncia gravitat&ograve;ria de Proteus sobre Hippocamp

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 18 de Maig
Hora: 20:00 - 0:00 Diumenge, 19 de Maig
Lloc: CosmoCaixa Barcelona
Resum: NIT DELS MUSEUS A COSMOCAIXA
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 18 de maig - Nit dels Museus a CosmoCaixa</strong>

La nit del 18 de maig tindr&agrave; lloc la Nit dels Museus a Cosmocaixa. Hi farem una estesa de telescopis, tant nombrosa com sigui possible. Simult&agrave;niament a la &quot;sala Beta&quot;, es far&agrave; un passi comentat de fotos dels companys astrofot&ograve;grafs.

M&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='https://cosmocaixa.es/ca/fichaciclo?entryId=155733' target='_blank'>https://cosmocaixa.es/ca/fichaciclo?entryId=155733</a></span></span>

Fotos: <a href='http://www.aster.cat/gallery/album/ca_ES/112/20190518-nit-dels-museus-a-cosmocaixa' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>
Dimarts, 21 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de maig -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

VIRGO - OBSERVATORI D&#39;ONES GRAVITACIONALS

&nbsp; - Hist&ograve;ria de la seva gestaci&oacute;, construcci&oacute; i posta en funcionament

&nbsp; - Objectius

&nbsp; - Interferometria amb LIGO, USA

&nbsp; - Sensibilitat detectors

&nbsp; - Tipus d&#39;ones gravitacionals

&nbsp; - Evoluci&oacute; de les deteccions realitzades a VIRGO/LIGO

&nbsp; - Col&middot;lisions entre forats negres i estrelles de neutrons

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 28 de maig - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Es far&agrave; un rep&agrave;s d&#39;algunes possibilitats potser poc conegudes del programa Cartes du Ciel.

Es remana que es porti l&#39;ordinador personal.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 30 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot; METEORITS: INTRODUCCIÓ A L’ASTRONOMIA DE CONTACTE&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;30 de maig - Confer&egrave;ncia &quot;meteorits: introducci&oacute; a l&rsquo;astronomia de contacte&quot;</strong>

Ponents:&nbsp;&nbsp;Jordi Llorca:&nbsp;Catedr&agrave;tic de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya&nbsp;

David Allepuz:&nbsp;Astr&ograve;fil de fa m&eacute;s de 40 anys i especialista en la recuperaci&oacute; de meteorits.

&quot; Tots els aficionats a l&#39;astronomia hem vist els estels fuga&ccedil;os i fins i tot alguns hem tingut la sort de veure un b&ograve;lid, per&ograve; sempre hem considerat els meteorits una cosa ex&ograve;tica pr&ograve;pia de les vitrines dels museus. En aquesta confer&egrave;ncia us mostrarem com recon&egrave;ixer un meteorit, com s&#39;estudia i tamb&eacute; com es busquen, doncs som part d&#39;un equip amb m&eacute;s de 200 meteorits recuperats en els darrers 10 anys. I per fi podreu tocar el cel!&quot;

Lloc:&nbsp;&nbsp;&nbsp;Seu social d&acute;Aster.&nbsp;C/. Viladomat 291, 6&egrave; 1a. Barcelona</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_05_30%20Meteorits.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20190530 .jpg</a>

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar