VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 7 de Octubre - 13 de Octubre

7 de Octubre - 13 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 10 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 d&#39;octubre - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

Confer&egrave;ncia del professor Michael Kramer, Director de l&#39;Institut Max Planck de Radioastronomia (MPIfR), a Bonn, i membre del Consell Cient&iacute;fic del Consell Europeu de Recerca (ERC).&nbsp;

L&#39;Univers est&agrave; ple d&#39;objectes fascinants en condicions que mai serem capa&ccedil;os de reproduir en els laboratoris terrestres. Gr&agrave;cies a les observacions astron&ograve;miques podem explorar aquest univers i provar algunes de les lleis fonamentals de la naturalesa que determinem a la Terra. S&oacute;n iguals aquestes lleis a tot arreu, fins i tot al voltant dels forats negres? En altres paraules, la teoria de la gravetat d&#39;Einstein &eacute;s la nostra paraula final pel que fa a la comprensi&oacute; de la gravetat o estava equivocat? Aquesta confer&egrave;ncia aborda alguns dels experiments realitzats per astr&ograve;noms per provar la teoria d&#39;Einstein, fent servir objectes o m&egrave;todes que ell mateix ni tan sols va arribar a con&egrave;ixer. Sorprenentment, algunes de les troballes afecten fins i tot aspectes de la nostra vida quotidiana.

La confer&egrave;ncia est&agrave; doblada al castell&agrave;.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar