VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Novembre de 2019

Novembre de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 5 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 de Novembre - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&acute;any 2018 (Primera part)

19.00 hores</span></span></p>
Dilluns, 11 de Novembre
Hora: 13:00 - 18:00
Lloc: Cosmocaixa
Resum: TRÀNSIT DE MERCURI a COMOCAIXA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de novembre - TR&Agrave;NSIT DE MERCURI a Cosmocaixa</strong>L&#39;11 de novembre es produir&agrave; un tr&agrave;nsit de Mercuri, &eacute;s a dir, el planeta Mercuri&nbsp;passar&agrave;&nbsp;(transitar&agrave;) per davant del disc solar, per la qual cosa&nbsp;es deixar&agrave; veure, en un contrallum contrastat, com un puntet rod&oacute; i molt petit. &Eacute;s un fenomen astron&ograve;mic interessant i poc freq&uuml;ent, tot i que no t&eacute; l&#39;espectacularitat d&#39;altres esdeveniments celestes. Per poder gaudir-ne, a CosmoCaixa s&#39;organitzaran un seguit d&#39;activitats en col&middot;laboraci&oacute; amb ASTER: observaci&oacute; visual amb telescopis prove&iuml;ts dels filtres adequats a la pla&ccedil;a de la Ci&egrave;ncia, des de les 13 hores (hora oficial) fins que el Sol deixi de ser visible (activitat condicionada a la meteorologia). Projecci&oacute; del fenomen en una pantalla. S&#39;alternar&agrave; la imatge captada des de l&#39;exterior amb imatges retransmeses per xarxes internacionals de difusi&oacute;&nbsp;(xarxa GONG). A les 15, 16 i&nbsp;17 h&nbsp;es far&agrave; una explicaci&oacute;&nbsp;completa sobre aquest fenomen astron&ograve;mic.

Per m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://cosmocaixa.es/ca/p/observacio-astronomica_a8603721' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span></span>

&nbsp;
Dijous, 14 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de novembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster

Confer&egrave;ncia (doblada): &quot;El sol y la vida en otros planetas&quot; del professor Saku Tsuneta.

El ponent ens parla de la f&iacute;sica de la nostra estrella, de com s&oacute;n i com varien els camps magn&egrave;tics en ella i com ens afecten basant-se en els descobriments del sat&egrave;l&middot;lit&nbsp;Hinode. La Terra pot anar a un refredament en els propers anys a causa de l&#39;activitat solar? Com influeix en magnetisme dels exoplanetes i les seves estrelles a la possibilitat d&#39;albergar vida?

Aquestes q&uuml;estions ens les planteja&nbsp;el professor Tsuneta en aquesta confer&egrave;ncia.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 19 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de novembre -&nbsp;Secci&oacute; 1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster

EL SOMNI DE VIATJAR A LA LLUNA

- Plutarc: fil&ograve;sof grec, segle I dC. Di&agrave;leg fictici: &quot;Sobre la cara visible de la Lluna&quot;

- Lluci&agrave; de Sam&ograve;sata, segle II dC. Viatge en un vaixell volador.

- Johannes Kepler. &quot;Somnium sive Astronomia lunaris&quot;. El m&eacute;s conegut de tots els relats: fantiasia i ci&egrave;ncia ben combinades. Els personatges: Duracotus (Kepler) i Fiolxilda (la seva mare) viatgen durant un eclisi solar gr&agrave;cies a dimonis bons. Artifici narratiu per presentar el model copernic&agrave; com si fos un somni.

Kepler matem&agrave;tic, astr&ograve;nom, astr&ograve;leg, naturalista i aficionat a la m&uacute;sica (simfonia dels planetes)

-Altres autors amb obres de caire fant&agrave;stic relacionats amb viatges a la Lluna: Domingo Gonz&aacute;lez en una m&agrave;quina propulsada per oques, Bergerac, Verne, etc.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 23 de Novembre
Hora: 16:00 - 20:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;23 de novembre&nbsp;- Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;

DISSABTE 23/11: CANCEL&middot;LADA SORTIDA D&acute;OBSERVACI&Oacute; A&nbsp;PUJALT&nbsp;

Us informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques adverses, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANCEL&middot;LADA&nbsp;&nbsp;

La propera setmana tindrem una altra opotunitat.</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

16.00 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 26 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ORGANISMES COMPLEXOS EXTRATERRESTRES: COM PODEN SER?&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de novembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Organismes complexos extraterrestres: Com poden ser?&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo. Soci i Ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Si ens fixem en les adaptacions evolutives que han desenvolupat els &eacute;ssers vius del nostre planeta, podem fer-nos una idea de quines formes podrien tenir uns organismes extraterrestres que hagin estat sotmesos a unes pressions ambientals similars, o podem especular sobre com serien sota unes condicions molt diferents.&nbsp;En aquesta xerrada s&rsquo;abordaran conceptes evolutius com simetria, cefalitzaci&oacute;, metamerisme, antropomorfisme, i altres, que s&rsquo;acompanyaran amb exemples imaginaris d&rsquo;&eacute;ssers extraterrestres que ens mostren el cinema i el c&ograve;mic de ci&egrave;ncia ficci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_11_26%20J.Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20191126 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dijous, 28 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de novembre -&nbsp;SECCIO 2 D&#39;ESTUDI DE L&#39;UNIVERS</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

MISSI&Oacute; OSIRIS-REx de la NASA a l&#39;asteroide BENNU

- Missions ja realitzades i altres de futures a cometes i asteroides. Programa Noves Fronteres.

- Missi&oacute; OSIRIS-REx. Equipaments&nbsp; per la recollida de mostres TAGSAM i d&#39;altres significatius com REXIS, OLA, OVIRS, OTES, etc.

Descens a Bennu.

Objectius i traject&ograve;ries de la sonda. &Ograve;rbita propera a poc m&eacute;s de 600 metres de l&#39;asteroide.&nbsp;

Els 4 punts de Bennu escollits per agafar mostres.

Aigua asteroidal

Per qu&egrave; el cianur, el mon&ograve;xid de carboni i altres abund&agrave;ncies s&oacute;n importants.

Quan tindrem les mostres a la Terra?

19.00 hores

<strong>&nbsp;</strong></span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar