VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 20 de Febrer

Dijous, 20 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 20 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: Passejant pel Cel
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 de Febrer -&nbsp;Passejant pel Cel</strong>Secci&oacute; Passejant pel Cel a carrec de Pere Closas, soci d&#39;ASTER.

Ja fa cinc anys que vam encetar aquesta secci&oacute;, amb la voluntat de comentar a l&#39;aula alguns dels objectes del cel que fossin observables en les dates al voltant de cada sessi&oacute; i a l&#39;abastde telescopis modestos en cels no excessivament foscos.

Possiblement una part significativa d&#39;aquests objectes s&#39;han comentat en alguna de les sessions.

Queda, a m&eacute;s, una s&egrave;rie de llistes d&#39;objectes, accessibles a la web d&#39;Aster. Tots coneixem la repetici&oacute; anyal dels objectes que no s&oacute;n del sistema solar, cosa que fa aquestes llistes aprofitables.

Ha arribat, potser, el moment de donar a la trobada mensual un caire diferent.

He pensat que potser podria tenir inter&egrave;s una aproximaci&oacute; un puntet m&eacute;s quantitativa de l&#39;habitual. L&#39;Astronomia, especialment en el seu vessant d&#39;afici&oacute;. &eacute;s certament una ci&egrave;ncia d&#39;observaci&oacute;. Per&ograve; hi ha c&agrave;lculs no complicats, a l&#39;abast dels coneixements de matem&agrave;tiques de la major&iacute;a de nosaltres, la realitzaci&oacute; dels quals potser ens ajudaria a gaudir m&eacute;s de l&#39;afici&oacute;.

Posar&eacute; un exemple: Llegim en un article &quot;Si la gal&agrave;xia fos de la mida d&#39;un camp de futbol, el forat negre central tindria la mida d&#39;una bact&egrave;ria&quot;. I la pregunta &eacute;s simplement saber si aquesta informaci&oacute; &eacute;s raonable o si ens estan aixecant la camisa.

O un altre exemple. Hem sentit explicar la hist&ograve;ria d&#39;Henrietta Leavitt, la descobridora de la relaci&oacute; per&iacute;ode-magnitud absoluta de les estrelles cefeides. &iquest;No &eacute;s raonable pensar que disposar de dades i repetir els seus c&agrave;lculs, apart de donar-nos millor coneixement, ens ajudaria a valorar la feina d&#39;aquelles poc valorades pioneres?

Proposo comentar i definir entre tots un nou possible enfocament&nbsp; de l&#39;activitat amb les persones que vulguin participar en la sessi&oacute; del proper XXXX de febrer.

I si ens sobra temps, proposo realitzar un experiment que potser ens ajudar&agrave; a comprendre la ra&oacute; per la qual en la f&ograve;rmula de les magnituds estel&middot;lars hi apareixen els logaritmes. Em permetr&eacute; demanar als assistents una participaci&oacute; activa en l&#39;experi&egrave;ncia.

19.00 hores</span></span>

&nbsp;</p>

Gràcies a PHP iCalendar