VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 6 de Abril - 12 de Abril

6 de Abril - 12 de Abril

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Abril
Hora: 21:15 - 0:00 Divendres, 10 de Abril
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 d&#39;abril - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

21.15 hores</span></span>

&nbsp;
Divendres, 10 de Abril
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: CIÈNCIA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 d&#39;Abril a les 18.00 hores</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. soci d&#39;Aster.

Potser aquestes paraules &quot;ci&egrave;ncia del confinament&quot; acabaran&nbsp;quedant-se en el vocabulari habitual.

El proper divendres farem a Aster una primera activitat confinada.

Consistir&agrave; en un rep&agrave;s, te&ograve;ric i experimental, de conceptes b&agrave;sics de F&iacute;sica. L&#39;astrof&iacute;sica queda molt lluny, per&ograve; la F&iacute;sica que ens van ensenyar als cursos primers de l&#39;escolaritat &eacute;s el primer pas per arribar-hi.

El divendres dia 10 el Pere Closas far&agrave; una presentaci&oacute; sobre el tema &quot;Composici&oacute; de forces paral&middot;leles - Descomposici&oacute; d&#39;una for&ccedil;a en dues forces paral&middot;leles&quot;. No m&eacute;s de 5 minuts d&#39;explicaci&oacute; i quinze o vint minuts d&#39;experimentaci&oacute;, amb els mitjans que pot haver-hi en una casa en temps de confinament.

No posarem deures. Per&ograve; s&iacute; posarem reptes. Els mitjans de fer l&#39;experi&egrave;ncia&nbsp;seran tan simples que de ben segur tothom els t&eacute; a casa.

En una primera sessi&oacute; hi haur&agrave; ocasi&oacute; que tothom presenti els seus treballs i els seus resultats. Es posar&agrave; al canal #activitats de l&#39;slack.

Us hi esperem.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar