Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, en_confinament, Cursets, Efemèrides - 4 de Maig - 10 de Maig

4 de Maig - 10 de Maig

Exposicions, Sortides d'observació, Tallers, Vil·la Urània, Conferècia - Vil·la Urània, Visites, Assemblees i Reunions, Conferencies, en_confinament, Cursets, Efemèrides Calendari
Dimarts, 5 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER MESUREM 3
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 de maig:&nbsp; Taller Mesurem 3</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

canal d&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>
Dimecres, 6 de Maig
Hora: 21:45 - 0:00 Dijous, 7 de Maig
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 6 de maig - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

de 21.45 hores fins a les 23.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dijous, 7 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

El moviment diari del Sol &eacute;s a la base del sistema horari de c&ograve;mput del temps.

Per&ograve; cal fer-li algunes correccions.

Explicaci&oacute; de l&#39;equaci&oacute; del temps.

L&#39;analema. Diferents formes de dibuixar-la o d&#39;enregistrar-la fotogr&agrave;ficament.

Continuarem el tema del que va quedar pendent la passada setmana.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>

&nbsp;
Divendres, 8 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: APRENDRE WEBEX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 8 de maig a les 19h: Aprendre webex</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

S&#39;explicar&agrave; com crear una reuni&oacute; amb webex.&nbsp;

Com que qualsevol soci pot crear un canal al slack per unirse amb socis per parlar de temes concrets, tamb&eacute; &eacute;s interessant que puguin crear-se les seves reunions en directe.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 10 de Maig
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 10 de maig a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;www.kahoot.it&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar