VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Desembre de 2020

Desembre de 2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 1 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Presentaci&oacute; de treballs fets pels socis durant&nbsp;l&acute;any 2020</span></span>
Dimecres, 2 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ARQUEOLOGIA GALÀCTICA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;2&nbsp;de desembre&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;ARQUEOLOGIA GAL&Agrave;CTICA&quot;</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;&nbsp;Jordi Isern. Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE,CSIC).&nbsp;Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).&nbsp;Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona (RACAB)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;&nbsp;On-line

&quot;Les estrelles de massa petita tenen una vida molt llarga, molt m&eacute;s gran que l&rsquo;edat actual de l&rsquo;Univers, i conserven la mem&ograve;ria de com era i com ha anat evolucionant la Gal&agrave;xia de la Via L&agrave;ctia. Una cosa semblant passa amb les estrelles nanes blanques. Els resultats de Gaia i les mesures massives de la composici&oacute; qu&iacute;mica d&rsquo;aquestes estrelles estan canviant completament les idees cl&agrave;ssiques sobre la nostra Gal&agrave;xia.&quot;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2020/20201202%20Jordi%20Isern.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20201202 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dijous, 3 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de desembre a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Qu&egrave; s&oacute;n els raigs c&ograve;smics? D&#39;on v&eacute;nen? Qu&egrave; s&oacute;n els raigs gamma? D&#39;on ens arriben? Com es detecten?

Tot aix&ograve; ens ho explica, amb la senzillesa pr&ograve;pia dels que dominen el tema, el professor Werner Hoffman de l&#39;Institut Plank.

Confer&egrave;ncia doblada al castell&agrave;.</span></span>
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 5 de Desembre
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 4 de desembre a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;aster.

En el curset un assistent va presentar una pregunta que ens va descol&middot;locar: &quot;Ens podr&iacute;eu parlar del planeta &quot;Ricitos de Oro&quot;? En un primer moment no vam saber qu&egrave; dir

Ara ja tenim la resposta. A part d&#39;aquest possible planeta tamb&eacute; parlarem de la Lluna, des del punt de vista de les curiositats. Estudiarem aquesta p&agrave;gina <a href='https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352'>web&nbsp;https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352</a>&nbsp;i si ens dona temps, per acabar, podem acabar buscant connexions del tema amb les esposes d&#39;Enric VIII (el de la s&egrave;rie dels Tudor). Com es pot veure, un esfor&ccedil; notable d&#39;aproximaci&oacute; multidisciplinar.

No us la perdeu.</span></span>
Dimecres, 9 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;9 de desembre&nbsp;a les 19h: </strong>Confer&egrave;ncia al C.C. Guinard&oacute;: &quot;Formaci&oacute;, evoluci&oacute; i mort de les estrelles&quot;Ponent:&nbsp;Josep Bordes,&nbsp;soci d&#39;Aster.

Format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/p/38015'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/p/38015</a></span></span>
Dijous, 10 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de desembre a les 19h: F&iacute;sica en confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

La sessi&oacute; estar&agrave; dedicada a tancar dos temes que han quedat pendents.

Realitzarem algunes reflexions i alguns experiments sobre l&#39;energia potencial. En la l&iacute;nia de resoldre les preguntes plantejades el dia 22 d&#39;octubre en el canal online-fisica-en-confinament

Tancarem un c&agrave;lcul, proposat en la&nbsp; sessi&oacute; del passat 9 d&#39;octubre relatiu a l&#39;allunyament secular de la Terra respecte de la Lluna. En una sessi&oacute; de l&#39;Emilio Llorente es va fer una aproximaci&oacute; te&ograve;rica molt interessant del tema. En va quedar pendent un c&agrave;lcul num&egrave;ric de l&#39;allargament del dia.

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53</a></span></span>
Dilluns, 14 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de desembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3</a>

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 15 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dimecres, 16 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: LLEGIM - CIÈNCIA FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de desembre a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &ldquo;Solaris&rdquo; de l&rsquo;Stanislaw Lem, publicada al 1961</span></span>
Dijous, 17 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 17 de desembre a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

&#39;Composici&oacute; i estructura d&#39;altres cossos del sistema solar (Mercuri, Venus, i diversos sat&egrave;l&middot;lits i cossos menors)&#39;. Tracta d&#39;una s&egrave;rie de cossos planetaris sobre els quals no hi ha una informaci&oacute; geol&ograve;gica tan exhaustiva i sistem&agrave;tica com &eacute;s el cas de la Lluna i Mart. Es parlar&agrave; del criomagmatisme, l&#39;estratigrafia basada en la crateritzaci&oacute; i es far&agrave; una comparaci&oacute; final dels processos geol&ograve;gics observats.

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;. Per unir-vos al canal el podeu buscar premen &#39;+&#39; que hi ha a la dreta de Canales, i sel&middot;leccionar &quot;explorar canales&quot;. Si teniu algun problema cantacteu amb&nbsp;activitats@aster.cat.</span></span>&nbsp;
Divendres, 18 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TROBADA NADALENCA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 18 de desembre a les 19h: Trobada Nadalenca</strong>Com que aquest any no ens podem reunir amb el tradicional sopar de Nadal, farem aquesta trobada virtual, per poder veure&#39;ns i parlar, i poder acomiadar aquest any dificil i desitjar-nos un proper any millor.

Prepareu una copa de cava per poder brindar.</span></span>
Dilluns, 21 de Desembre
Hora: 17:45 - 19:45
Lloc: Slack On line
Resum: OBSERVACIÓ APROPAMENT JÚPITER-SATURN
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de desembre a les 17h45: Observaci&oacute; del m&agrave;xim apropament de J&uacute;piter i Saturn</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Observaci&oacute; a trav&eacute;s del telescopi de casa del J. Mu&ntilde;oz, de l&#39;apropament de J&uacute;piter i Saturn, que a ull n&uacute; semblar&agrave; un sol punt. Es far&agrave; la connexi&oacute; a trav&eacute;s de youtube a partir de les 17h45 fins que desparegui per darrera els edificis.

El link de la connexi&oacute; es penjar&agrave; uns minuts abas de la transmissi&oacute; al canal #activitats de l&#39;slack.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar