VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 30 de Novembre - 6 de Desembre

30 de Novembre - 6 de Desembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 30 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 30 de novembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 1 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Presentaci&oacute; de treballs fets pels socis durant&nbsp;l&acute;any 2020</span></span>
Dimecres, 2 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ARQUEOLOGIA GALÀCTICA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;2&nbsp;de desembre&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;ARQUEOLOGIA GAL&Agrave;CTICA&quot;</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;&nbsp;Jordi Isern. Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE,CSIC).&nbsp;Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).&nbsp;Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona (RACAB)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;&nbsp;On-line

&quot;Les estrelles de massa petita tenen una vida molt llarga, molt m&eacute;s gran que l&rsquo;edat actual de l&rsquo;Univers, i conserven la mem&ograve;ria de com era i com ha anat evolucionant la Gal&agrave;xia de la Via L&agrave;ctia. Una cosa semblant passa amb les estrelles nanes blanques. Els resultats de Gaia i les mesures massives de la composici&oacute; qu&iacute;mica d&rsquo;aquestes estrelles estan canviant completament les idees cl&agrave;ssiques sobre la nostra Gal&agrave;xia.&quot;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2020/20201202%20Jordi%20Isern.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20201202 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dijous, 3 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de desembre a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Qu&egrave; s&oacute;n els raigs c&ograve;smics? D&#39;on v&eacute;nen? Qu&egrave; s&oacute;n els raigs gamma? D&#39;on ens arriben? Com es detecten?

Tot aix&ograve; ens ho explica, amb la senzillesa pr&ograve;pia dels que dominen el tema, el professor Werner Hoffman de l&#39;Institut Plank.

Confer&egrave;ncia doblada al castell&agrave;.</span></span>
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 5 de Desembre
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 4 de desembre a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;aster.

En el curset un assistent va presentar una pregunta que ens va descol&middot;locar: &quot;Ens podr&iacute;eu parlar del planeta &quot;Ricitos de Oro&quot;? En un primer moment no vam saber qu&egrave; dir

Ara ja tenim la resposta. A part d&#39;aquest possible planeta tamb&eacute; parlarem de la Lluna, des del punt de vista de les curiositats. Estudiarem aquesta p&agrave;gina <a href='https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352'>web&nbsp;https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352</a>&nbsp;i si ens dona temps, per acabar, podem acabar buscant connexions del tema amb les esposes d&#39;Enric VIII (el de la s&egrave;rie dels Tudor). Com es pot veure, un esfor&ccedil; notable d&#39;aproximaci&oacute; multidisciplinar.

No us la perdeu.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar