VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 14 de Desembre - 20 de Desembre

14 de Desembre - 20 de Desembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 14 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de desembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3</a>

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 15 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dimecres, 16 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: LLEGIM - CIÈNCIA FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de desembre a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &ldquo;Solaris&rdquo; de l&rsquo;Stanislaw Lem, publicada al 1961</span></span>
Dijous, 17 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 17 de desembre a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

&#39;Composici&oacute; i estructura d&#39;altres cossos del sistema solar (Mercuri, Venus, i diversos sat&egrave;l&middot;lits i cossos menors)&#39;. Tracta d&#39;una s&egrave;rie de cossos planetaris sobre els quals no hi ha una informaci&oacute; geol&ograve;gica tan exhaustiva i sistem&agrave;tica com &eacute;s el cas de la Lluna i Mart. Es parlar&agrave; del criomagmatisme, l&#39;estratigrafia basada en la crateritzaci&oacute; i es far&agrave; una comparaci&oacute; final dels processos geol&ograve;gics observats.

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;. Per unir-vos al canal el podeu buscar premen &#39;+&#39; que hi ha a la dreta de Canales, i sel&middot;leccionar &quot;explorar canales&quot;. Si teniu algun problema cantacteu amb&nbsp;activitats@aster.cat.</span></span>&nbsp;
Divendres, 18 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TROBADA NADALENCA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 18 de desembre a les 19h: Trobada Nadalenca</strong>Com que aquest any no ens podem reunir amb el tradicional sopar de Nadal, farem aquesta trobada virtual, per poder veure&#39;ns i parlar, i poder acomiadar aquest any dificil i desitjar-nos un proper any millor.

Prepareu una copa de cava per poder brindar.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar