VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 4 de Gener - 10 de Gener

4 de Gener - 10 de Gener

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de gener a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Entre finals de segle XIX i finals del XX els Estats Units van passar de no representar res en el m&oacute;n cient&iacute;fic, a ser el pol d&#39;atracci&oacute; per a la ci&egrave;ncia de m&oacute;n. El cam&iacute; per aconseguir-ho tenia dues parts. D&#39;una banda hi va haver una convicci&oacute; social de la import&agrave;ncia de la ci&egrave;ncia. D&#39;altra, aquesta convicci&oacute; va portar a la creaci&oacute; d&#39;institucions i instal&middot;lacions capaces d&#39;atreure cient&iacute;fics de tot el m&oacute;n. Com a exemple podrem veure com la tenacitat d&#39;un home i l&#39;impuls social van aconseguir que a&nbsp;USA es constru&iuml;ssin els majors telescopis de l&#39;&egrave;poca, En un Viatge a Palomar veurem com George Ellery Hale va construir Yerkes, Mount Wilson i Palomar aplanant tots els obstacles, incloent els seus greus problemes ps&iacute;quics.

Versi&oacute; original amb subt&iacute;tols fets especialment per Astrocine.</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar