VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 11 de Gener - 17 de Gener

11 de Gener - 17 de Gener

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA - VELOCITAT DE LA LLUM
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;El descubrimiento de la velocidad de la luz y las implicaciones de R&oslash;mer y Cassini&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr Claus Fabricius, Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (IEEC-UB), Universitat de Barcelona

&quot;La velocidad de la luz fue descubierta en el Observatorio de Paris en 1676 a partir de un estudio de los sat&eacute;lites de J&uacute;piter, pero las circunstancias y el nivel de implicaci&oacute;n de R&oslash;mer y Cassini provocaron muchas especulaciones y contradicciones. Explicaremos las observaciones que utilizaron para realizar el descubrimiento y una propuesta sobre estas contradiccions basada en argumentos astron&oacute;micos&quot;.</span></span>
Dijous, 14 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 14 de gener a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (II): Meteorits

Els meteorits sempre han estat presents en les diverses cultures de la humanitat, com ho proven algunes restes arqueol&ograve;giques i hist&ograve;riques de totes les &egrave;poques. Alguns d&rsquo;ells, de gran mida, es troben exposats en els principals museus del m&oacute;n, on tamb&eacute; s&rsquo;efectua el seu estudi i classificaci&oacute; per con&egrave;ixer-ne la textura i composici&oacute;. S&rsquo;explicar&agrave; com recon&egrave;ixer un meteorit mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes senzills, encara que aix&ograve; no sigui sempre possible. I en aquest cas, es requereixi el treball amb m&egrave;todes especialitzats en centres dedicats al seu estudi.</span></font>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar