VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2021

2021

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de gener a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Entre finals de segle XIX i finals del XX els Estats Units van passar de no representar res en el m&oacute;n cient&iacute;fic, a ser el pol d&#39;atracci&oacute; per a la ci&egrave;ncia de m&oacute;n. El cam&iacute; per aconseguir-ho tenia dues parts. D&#39;una banda hi va haver una convicci&oacute; social de la import&agrave;ncia de la ci&egrave;ncia. D&#39;altra, aquesta convicci&oacute; va portar a la creaci&oacute; d&#39;institucions i instal&middot;lacions capaces d&#39;atreure cient&iacute;fics de tot el m&oacute;n. Com a exemple podrem veure com la tenacitat d&#39;un home i l&#39;impuls social van aconseguir que a&nbsp;USA es constru&iuml;ssin els majors telescopis de l&#39;&egrave;poca, En un Viatge a Palomar veurem com George Ellery Hale va construir Yerkes, Mount Wilson i Palomar aplanant tots els obstacles, incloent els seus greus problemes ps&iacute;quics.

Versi&oacute; original amb subt&iacute;tols fets especialment per Astrocine.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA - VELOCITAT DE LA LLUM
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;El descubrimiento de la velocidad de la luz y las implicaciones de R&oslash;mer y Cassini&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr Claus Fabricius, Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (IEEC-UB), Universitat de Barcelona

&quot;La velocidad de la luz fue descubierta en el Observatorio de Paris en 1676 a partir de un estudio de los sat&eacute;lites de J&uacute;piter, pero las circunstancias y el nivel de implicaci&oacute;n de R&oslash;mer y Cassini provocaron muchas especulaciones y contradicciones. Explicaremos las observaciones que utilizaron para realizar el descubrimiento y una propuesta sobre estas contradiccions basada en argumentos astron&oacute;micos&quot;.</span></span>
Dijous, 14 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 14 de gener a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (II): Meteorits

Els meteorits sempre han estat presents en les diverses cultures de la humanitat, com ho proven algunes restes arqueol&ograve;giques i hist&ograve;riques de totes les &egrave;poques. Alguns d&rsquo;ells, de gran mida, es troben exposats en els principals museus del m&oacute;n, on tamb&eacute; s&rsquo;efectua el seu estudi i classificaci&oacute; per con&egrave;ixer-ne la textura i composici&oacute;. S&rsquo;explicar&agrave; com recon&egrave;ixer un meteorit mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes senzills, encara que aix&ograve; no sigui sempre possible. I en aquest cas, es requereixi el treball amb m&egrave;todes especialitzats en centres dedicats al seu estudi.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 19 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dimecres, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &quot;&iquest;Sue&ntilde;an los androides con ovejas el&eacute;ctricas?&quot; escrita el 1968 per Philip K. Dick.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 de gener a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions visibles en els mesos d&rsquo;hivern en les primeres hores de foscor.

Suggeriment de rutes d&rsquo;orientaci&oacute;.

Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.

Enumeraci&oacute; d&rsquo;algunes dels objectes fotografiats sovint pels amants de l&rsquo;astrofotografia</span></span>
Dilluns, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: PRESENTACIÓ PROGRAMA FINDORB
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dilluns 25 de gener a les 19h:&nbsp;Presentaci&oacute; del programa FindOrb</b>A c&agrave;rrec de Ramon Naves, soci d&#39;Aster

La traject&ograve;ria d&rsquo;un objecte del Sistema Solar ve determinada per un conjunt de dades que es denominen &ldquo;Par&agrave;metres Orbitals&rdquo;.

Aquests par&agrave;metres s&rsquo;han de calcular en el cas de nous objectes descoberts o en el cas d&rsquo;objectes com els cometes que poden sofrir variacions en el valor dels seus par&agrave;metres orbitals.

El c&agrave;lcul s&rsquo;ha de fer a partir d&rsquo;un conjunt d&rsquo;observacions.

La sessi&oacute; abra&ccedil;ar&agrave; un rep&agrave;s dels par&agrave;metres orbitals i exercici d&rsquo;utilitzaci&oacute; del programa.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de gener a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

MARIA G&Ouml;PPERT-MAYER (1906-1972)

Formaci&oacute; b&aacute;sica a la&nbsp;Universitat de G&ouml;ttingen:

Max Born, mestre i director de la Tesi Doctoral de Maria.&nbsp;Q&uuml;&agrave;ntica.

Grup de cient&iacute;fics centre-europeus emigrats que es retrovarant als EEUU.

Aprofundeix en la F&iacute;sica Nuclear

Treballs conjunts amb Karl F. Herzfeld i Harold Urey.&nbsp;

Relaci&oacute; cient&iacute;fica amb Pietro Fermi i Edward Teller

Model de capes orbitals del nucli at&ograve;mic&nbsp;(certs nombres de&nbsp;nucleons&nbsp;de nuclis at&ograve;mics donen lloc a configuracions particularment estables).

Nucleons m&agrave;gics: 2,8,20,28,50,82,126

Premi Nobel de F&iacute;sica 1963</span></span>
Dimecres, 27 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: CONFERENCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 27 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia al C.C.Guinard&oacute;: &quot;Les meravelles de la nit&quot;</strong>A c&agrave;rrec de&nbsp;Judith Ard&egrave;vol, membre d&rsquo;Aster.

Qui no ha somniat mai en estirar-se sota les estrelles i contemplar la bellesa de l&rsquo;Univers?

En aquesta xerrada viatjarem a trav&eacute;s de diferents cossos celestes que se&rsquo;ns presenten durant una observaci&oacute; astron&ograve;mica nocturna: des de les estrelles i les constel&middot;lacions &ndash;recreant-nos enmig de la mitologia&ndash;, fins a la Via L&agrave;ctia; passant tamb&eacute; pels diferents planetes visibles a ull nu, algunes nebuloses i/o c&uacute;muls estel&middot;lars si ens ajudem d&rsquo;algun instrument &ograve;ptic i fins i tot algun possible cometa. De cam&iacute;, passejarem tamb&eacute; per alguns descobriments hist&ograve;ricament rellevants i farem una parada en diferents conceptes astrof&iacute;sics que ens permetran gaudir d&rsquo;una explicaci&oacute; did&agrave;ctica guiada per mitj&agrave; d&rsquo;un viatge en una nit estrellada.

Si &eacute;s possible ser&agrave; presencial si no ser&agrave; en format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;Aula 141 | Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; | Ajuntament de Barcelona</span></span>
Dijous, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de gener a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

La tercera part de les exposicions de Geologia planet&agrave;ria es repassar&agrave; l&#39;informaci&oacute; geol&ograve;gica existent sobre alguns asteroides i sobre els sat&egrave;l&middot;lits gelats de la part externa de el sistema solar. Excepte alguns casos com Vesta, Ceres, Tit&agrave; i sat&egrave;l&middot;lits galileans, de la resta de cossos planetaris es compta amb poca informaci&oacute; geol&ograve;gica, que est&agrave; basada en la morfologia superficial i en els par&agrave;metres f&iacute;sics mesurats per les sondes (camp gravitatori, camp magn&egrave;tic i informaci&oacute; espectrosc&ograve;pica ).

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>
Dilluns, 1 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de febrer a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de febrer&nbsp;a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de febrer a les 19h: Actrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La mec&agrave;nica qu&agrave;ntica sembla impossible de comprendre. Els mateixos pares d&#39;aquestes teories ho reconeixien. No obstant aix&ograve; l&#39;aplicaci&oacute; de la mec&agrave;nica qu&agrave;ntica ens ha portat a aven&ccedil;os impensables.

El professor Paniagua de la UB ens explica els aven&ccedil;os aconseguits, alguns experiments amb resultats inesperats i ens introdueix a alguns aspectes fonamentals de la teoria d&#39;una manera entenedora per a persones sense formaci&oacute; cient&iacute;fica d&#39;alt nivell.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de febrer a les 19h: Guia pr&agrave;ctica per a la construcci&oacute; d&#39;un enfocador autom&agrave;tic amb Arduino</strong>A c&agrave;rrec de Joan Aragon&eacute;s, soci d&#39;Aster</span></span>

&nbsp;
Dijous, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ: PASSETJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 11 de febrer a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un nou exercici d&#39;identificaci&oacute; de constel&middot;lacions i estrelles en imatges all sky.

Es far&agrave; una proposta d&#39;intentar observar al llarg de l&#39;any algunes estrelles que la literatura dona amb alguna particularitat quant al seu color.

Es presentar&agrave; la gesti&oacute; de les llistes d&#39;observaci&oacute; pel programa Cartes du Ciel. Es tracta d&#39;una opci&oacute; del programa, possiblement no gaire coneguda, que pot ajudar a la preparaci&oacute; de les sessions. La llista d&#39;estrelles comentada a l&#39;apartat anterior ens servir&agrave; d&#39;exemple.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER: CÒMPUT DEL TEMPS EN ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de febrer a les 19h: C&ograve;mput del temps en Astronomia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

El dia juli&agrave;. Concepte i hist&ograve;ria. Diferents formes de calcular-lo.

Escales de temps: hora solar i hora sideral.

Escales lligades a la rotaci&oacute; de la Terra: UTC

Escala de temps at&ograve;mic: TAI</span></span>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de febrer&nbsp;a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>

&nbsp;
Dimecres, 17 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de febrer a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;</span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>&quot;2001. Una odisea espacial&quot; escrita al 1968 per Arthur C. Clarke.</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;.</span></span>
Dilluns, 22 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER: CÒMPUT DEL TEMPS EN ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 22 de febrer a les 19h: C&ograve;mput del temps en Astronomia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Conclusi&oacute; de la presentaci&oacute; sobre el c&ograve;mput del temps.

Hora solar i hora sideral.

Angle horari d&#39;un astre. Import&agrave;ncia d&#39;aquest concepte per a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica.

Hora UT

Hora TAI</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 de febrer a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

LES TEORIES DES DE L&rsquo;INICI DE L&rsquo;UNIVERS FINS LA FORMACI&Oacute; D&rsquo;ESTRELLES I GAL&Agrave;XIES

1- La teoria del Big Bang presenta dubtes com l&rsquo;anomenat problema de l&rsquo;horitz&oacute; i el de la curvatura en la geometria de l&rsquo;univers.

El model de la inflaci&oacute; que Alan Guth va desenvolupar a partir de 1979 permet donar una resposta prou satisfact&ograve;ria a aquests dubtes?. Han aconseguit els seus continuadors progresos prou rellevants?

La pols interestel&middot;lar va enterbolir els resultats del telescopi BICEP2 a l&rsquo;Ant&agrave;rtida, que intentaba aclarir l&rsquo;empremta de les ones gravitacionals en la Radiaci&oacute; C&ograve;smica de Fons, CMB. Res concret, de moment, en aquesta recerca.

Teoria de la gran unificaci&oacute; (GUT): la quantitat de mat&egrave;ria en l&#39;univers en comparaci&oacute; amb l&#39;escassa quantitat d&#39;antimat&egrave;ria. La GUT explica totes les forces fonamentals conegudes per la f&iacute;sica cl&agrave;ssica a excepci&oacute; de la gravetat. Si la gravetat &eacute;s la &uacute;nica for&ccedil;a que actua a gran escala com pot ser que l&rsquo;expansi&oacute; de l&rsquo;univers s&rsquo;acceleri?

2- L&rsquo;aparici&oacute; de la mat&egrave;ria. Plasma calent ionitzat primigeni. Nucleos&iacute;ntesi. Bariog&egrave;nesi.

3- Formaci&oacute; de poblacions d&rsquo;estrelles III,II i I.

4- Formaci&oacute; inicial de les gal&agrave;xies.</span></span>
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: COMAS I SOLÀ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;24 de febrer a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave;. Breu Autobiografia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;El 1987, el nostre estimat i sempre recordat company Franscesc Almor, en col&middot;laboraci&oacute; amb en Josep Maria Oliver, llavors President de l&#39;Associaci&oacute; Astron&ograve;mica de Sabadell, van rescatar entre els papers que va compilar na Am&egrave;lia Sala, vidua de Comas i Sol&agrave;, 6 folis escrits el 1935, a m&agrave;quina i en franc&egrave;s, pel propi Comas. Es tractava d&#39;una breu autobiografia. En aquelll mateix 1987 no sab&iacute;em el perqu&egrave; l&#39;havia escrit en franc&egrave;s, ni tampoc amb quin motiu. Ara sabem que aquesta autobiografia li fou demanada per una revista francesa, la qual li va servir de guia per fer un extens article que va publicar el novembre de 1935.

A la confer&egrave;ncia llegirem aquests folis tot comentant-los, ampliant el seu contingut i il&middot;lustrant-los amb imatges&quot;.</span></span>
Dijous, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 de febrer a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

Despr&eacute;s de la revisi&oacute;, des d&#39;un punt de vista geol&ograve;gic, d&#39;alguns cossos planetaris, pensava desenvolupar una s&egrave;rie de temes concrets dels quals he parlat anteriorment. Entre aquests temes hi ha la densitat dels cossos planetaris, la pres&egrave;ncia d&#39;oceans subterranis, les fonts de calor interna, els tipus i causes de l&#39;magmatisme terrestre, l&#39;origen de l&#39;escor&ccedil;a terrestre, la fusi&oacute; parcial i la cristal&middot;litzaci&oacute; fraccionada, les propietats dels minerals i la seva pres&egrave;ncia en les diferents embolcalls dels planetes, les hip&ograve;tesis sobre les condicions ambientals en l&#39;H&agrave;dic terrestre, i algunes dades sobre la seva evoluci&oacute; posterior.

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dilluns, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER: Càlculs que afecten a la sessió d&#039;observació
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de mar&ccedil; a les 19h:&nbsp;C&agrave;lculs que afecten a la sessi&oacute; d&#39;observaci&oacute;</strong>

Taller a c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Canvi de coordenades J2000 a Coordenades de la data

Canvi de coordenades Equatorials a Azimutals

No ens fixarem tant en el contingut de c&agrave;lcul com en la comprensi&oacute; dels significat d&#39;aquests c&agrave;lculs.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Dijous, 4 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de mar&ccedil; a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La mec&agrave;nica qu&agrave;ntica sembla impossible de comprendre. Els mateixos pares d&#39;aquestes teories ho reconeixien. No obstant aix&ograve; l&#39;aplicaci&oacute; de la mec&agrave;nica qu&agrave;ntica ens ha portat a aven&ccedil;os impensables.

El professor Paniagua de la UB ens explica els aven&ccedil;os aconseguits, alguns experiments amb resultats inesperats i ens introdueix a alguns aspectes fonamentals de la teoria d&#39;una manera entenedora per a persones sense formaci&oacute; cient&iacute;fica d&#39;alt nivell. (Segona part)</span></span>
Dilluns, 8 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Càlcul de les coordenades d&#039;un objecte en òrbita a un cos central)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 8 de mar&ccedil; a les 19h: VSO (C&agrave;lcul de les coordenades d&#39;un objecte en &ograve;rbita a un cos central)</strong>

Taller a c&agrave;rrec de Emilio Llorente i Pere Closas, socis d&#39;Aster

La F&iacute;sica de Newton permet el c&agrave;lcul de la traject&ograve;ria d&#39;un cos que es mou sotm&egrave;s a una for&ccedil;a central d&#39;un altre cos.

Seria el cas d&#39;un planeta o un cometa al voltant del Sol si no es tenen en compte les perturbacions de la resta de cossos del Sistema Solar.

El problema seg&uuml;ent &eacute;s estudiar com es veu aquest moviment des de la Terra, tenint en compte que aquest tamb&eacute; est&agrave; en rotaci&oacute; al voltant del Sol.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 9 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: CONFERÈNCIA: GAIA, LA GALÀXIA A LES TEVES MANS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de mar&ccedil; a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Gaia, la Gal&agrave;xia a les teves mans&quot;</strong>Ponent: Josep Manel Carrasco: ICCUB-IEEC

&quot;El sat&egrave;l&middot;lit Gaia de l&#39;Ag&egrave;ncia Espacial Europea (ESA) est&agrave; revolucionant l&#39;astronomia, proporcionant pistes in&egrave;dites sobre l&#39;origen i evoluci&oacute; de la nostra Gal&agrave;xia, la Via L&agrave;ctia. L&#39;&uacute;ltim cat&agrave;leg de dades publicat cont&eacute; m&eacute;s de 1800 milions d&#39;objectes. En aquesta xerrada descrivim la missi&oacute;, repassem l&#39;estrat&egrave;gia de Gaia per observar l&#39;Univers i analitzem els &uacute;ltims descobriments que est&agrave; obtenint.&quot;.</span></span>
Dijous, 11 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 11 de mar&ccedil; a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (III): Cometes

Els cometes sempre han exercit una gran fascinaci&oacute; en les persones de totes les &egrave;poques.

Com eren considerats en les diverses cultures al llarg de la hist&ograve;ria? De quina manera s&#39;ha arribat a con&egrave;ixer-los cient&iacute;ficament? De qu&egrave; estan formats? Per qu&egrave; generen una cua? El coneixement ha anat creixent fins el moment actual en qu&egrave; s&#39;han estudiat per mitj&agrave; de sondes espacials.</span></font>

&nbsp;
Divendres, 12 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CELEBRACIÓ 73è ANIVERSARI
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Divendres 12 de mar&ccedil; a les 19h Activitat: Celebraci&oacute; 73&egrave; aniversari</b>La pand&egrave;mia aquest any no ser&agrave; motiu per oblidar que Aster tindr&agrave; 73 anys d&rsquo;exist&egrave;ncia des de la seva creaci&oacute; en 1948, i que dintre d&rsquo;un parell ja haurem recorregut &frac34; de segle d&rsquo;afici&oacute;.

Ho farem telem&agrave;ticament de la mateixa manera que ens vam felicitar les passades festes de Nadal i Any Nou.

A fi de donar a la trobada l&rsquo;ambientaci&oacute; m&eacute;s adequada, deixem que cadasc&uacute; pensi la millor manera de fer-ho davant de la pantalla del seu ordinador. Com no podem repartir un gran past&iacute;s com era habitual, un suggeriment de m&iacute;nims &eacute;s fer-ho amb una copa de cava i un pastisset amb les espelmes corresponents al &ldquo;73&rdquo; anys que celebrarem. Com no podem fer-ho presencialment que la imaginaci&oacute; permeti que cadasc&uacute; trobi la millor manera d&rsquo;animar la festa.

L&rsquo;important &eacute;s veure&rsquo;ns tots plegats, xerrar i passar una estona distesa.

Animem-nos i cuidem-nos</span></font>
Dilluns, 15 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de mar&ccedil; a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 16 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;&nbsp;</span></span>
Dimecres, 17 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de mar&ccedil; a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;La historia de tu vida&quot; de&#39;n Ted Chiang (1998).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 18 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 18 de mar&ccedil;&nbsp;les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

Es tractaria la segona part del pdf &#39;3-annexos de Geologia Planet&agrave;ria&#39;. Cont&eacute;: Tipus de magmatisme i processos magm&agrave;tics. Mineralogia de les embolcalls terrestres i elements qu&iacute;mics implicats. Estructura cristal&middot;lina i propietats. Evoluci&oacute; de la Terra al principi de l&#39;H&agrave;dic a partir d&#39;experiments amb material condr&iacute;tic. Evoluci&oacute; de la Terra despr&eacute;s de l&#39;impacte que va donar lloc a la Lluna.

A l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>
Dimarts, 23 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 de mar&ccedil; a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

L&#39;ASTROBIOLOGIA un camp interdisciplinari: biologia molecular, biof&iacute;sica/qu&iacute;mica, astronomia, etc.

-Ens ajuda a intentar recon&egrave;ixer biosferes semblants i diferents a la nostra&nbsp;dintre&nbsp;del Sistema Solar, medi interestel&middot;lar, estrelles, etc.

-Compostos org&agrave;nics

-Com es detecten i reaccionen les part&iacute;cules i mol&egrave;cules

-Amino&agrave;cids

-Elements qu&iacute;mics a l&#39;Univers. Les seves abund&agrave;ncies

-Import&agrave;ncia del carboni

-Els PAH

-Biosignatures per facilitar la detecci&oacute; de la vida.</span></span>
Dijous, 25 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA A LA DIVINA COMEDIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijuos 25 de mar&ccedil; a les 19h:&nbsp; Astronomia a la Divina comedia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

L&rsquo;any 1321 moria a Ravenna, desterrat de la seva Flor&egrave;ncia estimada, Dante Alighieri.

It&agrave;lia celebra aquest any el set&egrave; centenari, Anno Dantesco 2021.

Dante era un gran poeta; il Sommo Poeta, pels italians. Per&ograve; era tamb&eacute; un home d&rsquo;una gran cultura.

La Commedia no &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; d&rsquo;Astronomia. Per&ograve; sovint, per explicar certes idees, fa servir comparacions relacionades amb la ci&egrave;ncia i la t&egrave;cnica del seu temps.

Llegint la Commedia, ajudat per les notes a peu de p&agrave;gina i altres comentaris i lectures que m&rsquo;han ajudat a entendre un llenguatge po&egrave;tic a qu&egrave; no estem acostumats, he anat trobant, descobrint, que sabien molt m&eacute;s del que en ocasions pensem quan jutgem aquells anys llunyans.

Per aix&ograve; la xerrada tamb&eacute; es podria titular &ldquo;L&rsquo;Astronomia que sabia un home culte de principis del s. XIV&rdquo;

M&rsquo;ho he passat molt b&eacute; llegint-ho.

M&rsquo;agradaria amb els que vulguin, des d&rsquo;una perspectiva de simple lector no expert, compartir alguna d&rsquo;aquestes troballes. Crec que alguna sorprendr&agrave;.</span></span>
Dissabte, 27 de Març
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: On line
Resum: ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 27 de mar&ccedil; a les 18h Activitat: Assemblea Ordin&agrave;ria</strong>Es far&agrave; via telem&agrave;tica. Properament rebreu la convocat&ograve;ria.</span></span>
Dimecres, 12 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 57è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>57&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 12 de Maig al 11 de Juny&nbsp;</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza ONLINE, el 74&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques online ser&agrave; de 19 a 20 aproximadament.El nombre de places, no est&agrave; limitat en principi, llevat de causes externes ocasionals que aix&iacute; ho aconsellessin</span>Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='https://www.aster.cat/news/es_ES/2021/03/04/0002/57-curso-de-iniciacion-a-la-astronomia' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curs57', 'activitats'])' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar