VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Gener de 2021

Gener de 2021

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de gener a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Entre finals de segle XIX i finals del XX els Estats Units van passar de no representar res en el m&oacute;n cient&iacute;fic, a ser el pol d&#39;atracci&oacute; per a la ci&egrave;ncia de m&oacute;n. El cam&iacute; per aconseguir-ho tenia dues parts. D&#39;una banda hi va haver una convicci&oacute; social de la import&agrave;ncia de la ci&egrave;ncia. D&#39;altra, aquesta convicci&oacute; va portar a la creaci&oacute; d&#39;institucions i instal&middot;lacions capaces d&#39;atreure cient&iacute;fics de tot el m&oacute;n. Com a exemple podrem veure com la tenacitat d&#39;un home i l&#39;impuls social van aconseguir que a&nbsp;USA es constru&iuml;ssin els majors telescopis de l&#39;&egrave;poca, En un Viatge a Palomar veurem com George Ellery Hale va construir Yerkes, Mount Wilson i Palomar aplanant tots els obstacles, incloent els seus greus problemes ps&iacute;quics.

Versi&oacute; original amb subt&iacute;tols fets especialment per Astrocine.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA - VELOCITAT DE LA LLUM
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;El descubrimiento de la velocidad de la luz y las implicaciones de R&oslash;mer y Cassini&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr Claus Fabricius, Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (IEEC-UB), Universitat de Barcelona

&quot;La velocidad de la luz fue descubierta en el Observatorio de Paris en 1676 a partir de un estudio de los sat&eacute;lites de J&uacute;piter, pero las circunstancias y el nivel de implicaci&oacute;n de R&oslash;mer y Cassini provocaron muchas especulaciones y contradicciones. Explicaremos las observaciones que utilizaron para realizar el descubrimiento y una propuesta sobre estas contradiccions basada en argumentos astron&oacute;micos&quot;.</span></span>
Dijous, 14 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 14 de gener a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (II): Meteorits

Els meteorits sempre han estat presents en les diverses cultures de la humanitat, com ho proven algunes restes arqueol&ograve;giques i hist&ograve;riques de totes les &egrave;poques. Alguns d&rsquo;ells, de gran mida, es troben exposats en els principals museus del m&oacute;n, on tamb&eacute; s&rsquo;efectua el seu estudi i classificaci&oacute; per con&egrave;ixer-ne la textura i composici&oacute;. S&rsquo;explicar&agrave; com recon&egrave;ixer un meteorit mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes senzills, encara que aix&ograve; no sigui sempre possible. I en aquest cas, es requereixi el treball amb m&egrave;todes especialitzats en centres dedicats al seu estudi.</span></font>&nbsp;
Dilluns, 18 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: PRESENTACIÓ PROGRAMA FINDORB
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dilluns 18 de gener a les 19h:&nbsp;Presentaci&oacute; del programa FindOrb</b>A c&agrave;rrec de Ramon Naves, soci d&#39;Aster

La traject&ograve;ria d&rsquo;un objecte del Sistema Solar ve determinada per un conjunt de dades que es denominen &ldquo;Par&agrave;metres Orbitals&rdquo;.

Aquests par&agrave;metres s&rsquo;han de calcular en el cas de nous objectes descoberts o en el cas d&rsquo;objectes com els cometes que poden sofrir variacions en el valor dels seus par&agrave;metres orbitals.

El c&agrave;lcul s&rsquo;ha de fer a partir d&rsquo;un conjunt d&rsquo;observacions.

La sessi&oacute; abra&ccedil;ar&agrave; un rep&agrave;s dels par&agrave;metres orbitals i exercici d&rsquo;utilitzaci&oacute; del programa.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 19 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dimecres, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &quot;&iquest;Sue&ntilde;an los androides con ovejas el&eacute;ctricas?&quot; escrita el 1968 per Philip K. Dick.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 de gener a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions visibles en els mesos d&rsquo;hivern en les primeres hores de foscor.

Suggeriment de rutes d&rsquo;orientaci&oacute;.

Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.

Enumeraci&oacute; d&rsquo;algunes dels objectes fotografiats sovint pels amants de l&rsquo;astrofotografia</span></span>
Dilluns, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 25 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de gener a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

MARIA G&Ouml;PPERT-MAYER (1906-1972)

Formaci&oacute; b&aacute;sica a la&nbsp;Universitat de G&ouml;ttingen:

Max Born, mestre i director de la Tesi Doctoral de Maria.&nbsp;Q&uuml;&agrave;ntica.

Grup de cient&iacute;fics centre-europeus emigrats que es retrovarant als EEUU.

Aprofundeix en la F&iacute;sica Nuclear

Treballs conjunts amb Karl F. Herzfeld i Harold Urey.&nbsp;

Relaci&oacute; cient&iacute;fica amb Pietro Fermi i Edward Teller

Model de capes orbitals del nucli at&ograve;mic&nbsp;(certs nombres de&nbsp;nucleons&nbsp;de nuclis at&ograve;mics donen lloc a configuracions particularment estables).

Nucleons m&agrave;gics: 2,8,20,28,50,82,126

Premi Nobel de F&iacute;sica 1963</span></span>
Dimecres, 27 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: CONFERENCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 27 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia al C.C.Guinard&oacute;: &quot;Les meravelles de la nit&quot;</strong>A c&agrave;rrec de&nbsp;Judith Ard&egrave;vol, membre d&rsquo;Aster.

Qui no ha somniat mai en estirar-se sota les estrelles i contemplar la bellesa de l&rsquo;Univers?

En aquesta xerrada viatjarem a trav&eacute;s de diferents cossos celestes que se&rsquo;ns presenten durant una observaci&oacute; astron&ograve;mica nocturna: des de les estrelles i les constel&middot;lacions &ndash;recreant-nos enmig de la mitologia&ndash;, fins a la Via L&agrave;ctia; passant tamb&eacute; pels diferents planetes visibles a ull nu, algunes nebuloses i/o c&uacute;muls estel&middot;lars si ens ajudem d&rsquo;algun instrument &ograve;ptic i fins i tot algun possible cometa. De cam&iacute;, passejarem tamb&eacute; per alguns descobriments hist&ograve;ricament rellevants i farem una parada en diferents conceptes astrof&iacute;sics que ens permetran gaudir d&rsquo;una explicaci&oacute; did&agrave;ctica guiada per mitj&agrave; d&rsquo;un viatge en una nit estrellada.

Si &eacute;s possible ser&agrave; presencial si no ser&agrave; en format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;Aula 141 | Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; | Ajuntament de Barcelona</span></span>
Dijous, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de gener a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

La tercera part de les exposicions de Geologia planet&agrave;ria es repassar&agrave; l&#39;informaci&oacute; geol&ograve;gica existent sobre alguns asteroides i sobre els sat&egrave;l&middot;lits gelats de la part externa de el sistema solar. Excepte alguns casos com Vesta, Ceres, Tit&agrave; i sat&egrave;l&middot;lits galileans, de la resta de cossos planetaris es compta amb poca informaci&oacute; geol&ograve;gica, que est&agrave; basada en la morfologia superficial i en els par&agrave;metres f&iacute;sics mesurats per les sondes (camp gravitatori, camp magn&egrave;tic i informaci&oacute; espectrosc&ograve;pica ).

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar