VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2021

2021

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de gener a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Entre finals de segle XIX i finals del XX els Estats Units van passar de no representar res en el m&oacute;n cient&iacute;fic, a ser el pol d&#39;atracci&oacute; per a la ci&egrave;ncia de m&oacute;n. El cam&iacute; per aconseguir-ho tenia dues parts. D&#39;una banda hi va haver una convicci&oacute; social de la import&agrave;ncia de la ci&egrave;ncia. D&#39;altra, aquesta convicci&oacute; va portar a la creaci&oacute; d&#39;institucions i instal&middot;lacions capaces d&#39;atreure cient&iacute;fics de tot el m&oacute;n. Com a exemple podrem veure com la tenacitat d&#39;un home i l&#39;impuls social van aconseguir que a&nbsp;USA es constru&iuml;ssin els majors telescopis de l&#39;&egrave;poca, En un Viatge a Palomar veurem com George Ellery Hale va construir Yerkes, Mount Wilson i Palomar aplanant tots els obstacles, incloent els seus greus problemes ps&iacute;quics.

Versi&oacute; original amb subt&iacute;tols fets especialment per Astrocine.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA - VELOCITAT DE LA LLUM
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;El descubrimiento de la velocidad de la luz y las implicaciones de R&oslash;mer y Cassini&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr Claus Fabricius, Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (IEEC-UB), Universitat de Barcelona

&quot;La velocidad de la luz fue descubierta en el Observatorio de Paris en 1676 a partir de un estudio de los sat&eacute;lites de J&uacute;piter, pero las circunstancias y el nivel de implicaci&oacute;n de R&oslash;mer y Cassini provocaron muchas especulaciones y contradicciones. Explicaremos las observaciones que utilizaron para realizar el descubrimiento y una propuesta sobre estas contradiccions basada en argumentos astron&oacute;micos&quot;.</span></span>
Dijous, 14 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 14 de gener a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (II): Meteorits

Els meteorits sempre han estat presents en les diverses cultures de la humanitat, com ho proven algunes restes arqueol&ograve;giques i hist&ograve;riques de totes les &egrave;poques. Alguns d&rsquo;ells, de gran mida, es troben exposats en els principals museus del m&oacute;n, on tamb&eacute; s&rsquo;efectua el seu estudi i classificaci&oacute; per con&egrave;ixer-ne la textura i composici&oacute;. S&rsquo;explicar&agrave; com recon&egrave;ixer un meteorit mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes senzills, encara que aix&ograve; no sigui sempre possible. I en aquest cas, es requereixi el treball amb m&egrave;todes especialitzats en centres dedicats al seu estudi.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 19 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dimecres, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &quot;&iquest;Sue&ntilde;an los androides con ovejas el&eacute;ctricas?&quot; escrita el 1968 per Philip K. Dick.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 de gener a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions visibles en els mesos d&rsquo;hivern en les primeres hores de foscor.

Suggeriment de rutes d&rsquo;orientaci&oacute;.

Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.

Enumeraci&oacute; d&rsquo;algunes dels objectes fotografiats sovint pels amants de l&rsquo;astrofotografia</span></span>
Dilluns, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: PRESENTACIÓ PROGRAMA FINDORB
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dilluns 25 de gener a les 19h:&nbsp;Presentaci&oacute; del programa FindOrb</b>A c&agrave;rrec de Ramon Naves, soci d&#39;Aster

La traject&ograve;ria d&rsquo;un objecte del Sistema Solar ve determinada per un conjunt de dades que es denominen &ldquo;Par&agrave;metres Orbitals&rdquo;.

Aquests par&agrave;metres s&rsquo;han de calcular en el cas de nous objectes descoberts o en el cas d&rsquo;objectes com els cometes que poden sofrir variacions en el valor dels seus par&agrave;metres orbitals.

El c&agrave;lcul s&rsquo;ha de fer a partir d&rsquo;un conjunt d&rsquo;observacions.

La sessi&oacute; abra&ccedil;ar&agrave; un rep&agrave;s dels par&agrave;metres orbitals i exercici d&rsquo;utilitzaci&oacute; del programa.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de gener a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

MARIA G&Ouml;PPERT-MAYER (1906-1972)

Formaci&oacute; b&aacute;sica a la&nbsp;Universitat de G&ouml;ttingen:

Max Born, mestre i director de la Tesi Doctoral de Maria.&nbsp;Q&uuml;&agrave;ntica.

Grup de cient&iacute;fics centre-europeus emigrats que es retrovarant als EEUU.

Aprofundeix en la F&iacute;sica Nuclear

Treballs conjunts amb Karl F. Herzfeld i Harold Urey.&nbsp;

Relaci&oacute; cient&iacute;fica amb Pietro Fermi i Edward Teller

Model de capes orbitals del nucli at&ograve;mic&nbsp;(certs nombres de&nbsp;nucleons&nbsp;de nuclis at&ograve;mics donen lloc a configuracions particularment estables).

Nucleons m&agrave;gics: 2,8,20,28,50,82,126

Premi Nobel de F&iacute;sica 1963</span></span>
Dimecres, 27 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: CONFERENCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 27 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia al C.C.Guinard&oacute;: &quot;Les meravelles de la nit&quot;</strong>A c&agrave;rrec de&nbsp;Judith Ard&egrave;vol, membre d&rsquo;Aster.

Qui no ha somniat mai en estirar-se sota les estrelles i contemplar la bellesa de l&rsquo;Univers?

En aquesta xerrada viatjarem a trav&eacute;s de diferents cossos celestes que se&rsquo;ns presenten durant una observaci&oacute; astron&ograve;mica nocturna: des de les estrelles i les constel&middot;lacions &ndash;recreant-nos enmig de la mitologia&ndash;, fins a la Via L&agrave;ctia; passant tamb&eacute; pels diferents planetes visibles a ull nu, algunes nebuloses i/o c&uacute;muls estel&middot;lars si ens ajudem d&rsquo;algun instrument &ograve;ptic i fins i tot algun possible cometa. De cam&iacute;, passejarem tamb&eacute; per alguns descobriments hist&ograve;ricament rellevants i farem una parada en diferents conceptes astrof&iacute;sics que ens permetran gaudir d&rsquo;una explicaci&oacute; did&agrave;ctica guiada per mitj&agrave; d&rsquo;un viatge en una nit estrellada.

Si &eacute;s possible ser&agrave; presencial si no ser&agrave; en format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;Aula 141 | Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; | Ajuntament de Barcelona</span></span>
Dijous, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de gener a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

La tercera part de les exposicions de Geologia planet&agrave;ria es repassar&agrave; l&#39;informaci&oacute; geol&ograve;gica existent sobre alguns asteroides i sobre els sat&egrave;l&middot;lits gelats de la part externa de el sistema solar. Excepte alguns casos com Vesta, Ceres, Tit&agrave; i sat&egrave;l&middot;lits galileans, de la resta de cossos planetaris es compta amb poca informaci&oacute; geol&ograve;gica, que est&agrave; basada en la morfologia superficial i en els par&agrave;metres f&iacute;sics mesurats per les sondes (camp gravitatori, camp magn&egrave;tic i informaci&oacute; espectrosc&ograve;pica ).

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>
Dilluns, 1 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de febrer a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de febrer&nbsp;a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de febrer a les 19h: Actrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La mec&agrave;nica qu&agrave;ntica sembla impossible de comprendre. Els mateixos pares d&#39;aquestes teories ho reconeixien. No obstant aix&ograve; l&#39;aplicaci&oacute; de la mec&agrave;nica qu&agrave;ntica ens ha portat a aven&ccedil;os impensables.

El professor Paniagua de la UB ens explica els aven&ccedil;os aconseguits, alguns experiments amb resultats inesperats i ens introdueix a alguns aspectes fonamentals de la teoria d&#39;una manera entenedora per a persones sense formaci&oacute; cient&iacute;fica d&#39;alt nivell.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de febrer a les 19h: Guia pr&agrave;ctica per a la construcci&oacute; d&#39;un enfocador autom&agrave;tic amb Arduino</strong>A c&agrave;rrec de Joan Aragon&eacute;s, soci d&#39;Aster</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 17 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de febrer a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;</span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>&quot;2001. Una odisea espacial&quot; escrita al 1968 per Arthur C. Clarke.</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;.</span></span>
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: COMAS I SOLÀ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;24 de febrer a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave;. Breu Autobiografia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;El 1987, el nostre estimat i sempre recordat company Franscesc Almor, en col&middot;laboraci&oacute; amb en Josep Maria Oliver, llavors President de l&#39;Associaci&oacute; Astron&ograve;mica de Sabadell, van rescatar entre els papers que va compilar na Am&egrave;lia Sala, vidua de Comas i Sol&agrave;, 6 folis escrits el 1935, a m&agrave;quina i en franc&egrave;s, pel propi Comas. Es tractava d&#39;una breu autobiografia. En aquelll mateix 1987 no sab&iacute;em el perqu&egrave; l&#39;havia escrit en franc&egrave;s, ni tampoc amb quin motiu. Ara sabem que aquesta autobiografia li fou demanada per una revista francesa, la qual li va servir de guia per fer un extens article que va publicar el novembre de 1935.

A la confer&egrave;ncia llegirem aquests folis tot comentant-los, ampliant el seu contingut i il&middot;lustrant-los amb imatges&quot;.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar