VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 12 de Febrer

Dimarts, 12 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: "COMAS I SOLÀ ENCARA DESCONEGUT"
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia &ldquo;Comas i Sol&agrave; encara desconegut&rdquo;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Martinez, soci i ex-president d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave;, malauradament, segueix sent actualment&nbsp;un desconegut per alguns astr&ograve;noms i tamb&eacute; per a molts&nbsp;aficionats a la ci&egrave;ncia. En la denominada &quot;Edad de Plata de la Ciencia Espa&ntilde;ola&quot;, del primer ter&ccedil; del segle XX, va ser un actiu representant de la Regeneraci&oacute; Cient&iacute;fica. La mort de Comas i Sol&agrave; el 1937 en plena guerra civil va generar una impressionant manifestaci&oacute; de dol, semblant a la manera que els anglesos honoren els seus genis (Isaac Newton, Charles Darwin i recentment Stepehn Hawking). La ciutat de Barcelona va sortir al carrer per dir adeu&nbsp;a un dels seus cient&iacute;t&iacute;fics m&eacute;s estimats. Qu&egrave; va passar despr&eacute;s?. La xerrada pret&eacute;n aportar dades sobre la seva vida i l&#39;obra i tamb&eacute; indagar les possibles causes que per a&nbsp;gent de cultura mitjana&nbsp; i fins i tot alta, continu&iuml; sent encara un desconegut. &quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_02_12%20XERRADA%20RICARD%20MART%C3%8DN4EZ_12_febrer_2019.jpg'>Confer&egrave;ncia20190212 .jpg</a></span></span>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ DE SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de febrer -&nbsp;Secci&oacute; de Senelografia&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Josep M&ordf; Mor&eacute;n, soci d&#39;Aster.

Taller destinat a fomentar l&rsquo;inter&egrave;s pel nostre sat&egrave;l&middot;lit, ampliar i aprofundir en aspectes del coneixement b&agrave;sic de la Lluna, tant de la seva din&agrave;mica com de la seva orografia, con&egrave;ixer la ubicaci&oacute; dels seus principals accidents i altres aspectes d&#39;inter&egrave;s.

En aquesta ocasi&oacute; tractarem els temes seg&uuml;ents:

- Orografia Lunar

- Con&egrave;ixer la Lluna I - Els Mars, ubicaci&oacute; i caracter&iacute;stiques

- Exercici pr&agrave;ctic - Mesurar l&#39;al&ccedil;ada d&#39;una muntanya des d&#39;una fotografia

- Webs interessants pel desenvolupament de la nostra afici&oacute;

19.00 hores &nbsp;</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar