VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 26 de Agost - 1 de Setembre

26 de Agost - 1 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dissabte, 31 de Agost
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D'OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;31 d&#39;agost - Sortida d&#39;observaci&oacute; a Pujalt</strong>

<span style='color:#FF0000;'>Canvi a St Pere M&agrave;rtir. Nova hora 20.00</span>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://sendy.iwith.org/l/A8qZGLV7ftDuaJduMetboA/L9V8ctFROtxqQgijXN0oVw/ZtfYofYqzqluaGpcLNtrKw'>www.aster.cat</a>

Lloc de Trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

19.00 hores</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar