VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Octubre de 2019

Octubre de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 1 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ D'ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 d&#39;octubre - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

En aquesta ocasi&oacute; el&nbsp;nostre company&nbsp;Josep Masalles ens ensenyar&agrave; les fotos de l&#39;eclipsi de sol i algunes de&nbsp;cel profund de l&#39;hemisferi sud.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 10 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 d&#39;octubre - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

Confer&egrave;ncia del professor Michael Kramer, Director de l&#39;Institut Max Planck de Radioastronomia (MPIfR), a Bonn, i membre del Consell Cient&iacute;fic del Consell Europeu de Recerca (ERC).&nbsp;

L&#39;Univers est&agrave; ple d&#39;objectes fascinants en condicions que mai serem capa&ccedil;os de reproduir en els laboratoris terrestres. Gr&agrave;cies a les observacions astron&ograve;miques podem explorar aquest univers i provar algunes de les lleis fonamentals de la naturalesa que determinem a la Terra. S&oacute;n iguals aquestes lleis a tot arreu, fins i tot al voltant dels forats negres? En altres paraules, la teoria de la gravetat d&#39;Einstein &eacute;s la nostra paraula final pel que fa a la comprensi&oacute; de la gravetat o estava equivocat? Aquesta confer&egrave;ncia aborda alguns dels experiments realitzats per astr&ograve;noms per provar la teoria d&#39;Einstein, fent servir objectes o m&egrave;todes que ell mateix ni tan sols va arribar a con&egrave;ixer. Sorprenentment, algunes de les troballes afecten fins i tot aspectes de la nostra vida quotidiana.

La confer&egrave;ncia est&agrave; doblada al castell&agrave;.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dilluns, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 55è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>55&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 14 d&#39;al Octubre al 15 de Novembre&nbsp;</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 54&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.</span>Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='http://www.aster.cat/news/ca_ES/2019/09/05/0003/55e-curs-diniciacio-a-lastronomia' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dimarts, 15 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

SUPERNOVES SENSE RESTES -&nbsp;Article revista Sky &amp; Telescope, Agost 2019

- Supernoves primerenques.

- Supernoves que acaben en estrelles de neutrons o forats negres i un envolcall de restes estel&middot;lars.

- La massa i la metal&middot;licitat de l&#39;estrella, factors b&agrave;sics.

- La supernova SN 2016iet

- El l&iacute;mit de Chandrasekhar i el L&ograve;bul de Roche, fonamentals.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;LA LLUNA, EL NOSTRE SATÈL&quot;LIT&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16&nbsp;d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;La Lluna, el nostre&nbsp;Sat&egrave;l&middot;lit&quot;</strong><strong>Ponent</strong>:&nbsp;&nbsp;Sr. Josep Maria Moren, membre de la Junta d&#39;Aster i expert en Selenografia

&quot;En aquesta xerrada, parlarem de la nostra companya de viatge al voltant del Sol, la seva formaci&oacute;, evoluci&oacute; i estructura. Explicarem la seva din&agrave;mica, moviments, fases...

Veurem la seva orografia, quins son els principals accidents i com es van formar.

I els eclipsis?, perqu&egrave; es produeixen, quan, com.

Comentarem les influ&egrave;ncies m&uacute;tues entre els dos cossos.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_10_16%20JMMOREN.jpg'>Confer&egrave;ncia20191016.jpg</a>

18:30h.

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia?</span></span>

&nbsp;</p>
Dijous, 17 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;LA VIA LÀCTIA A L&#039;ERA DE GAIA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;17 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;La&nbsp;Via L&agrave;ctia&nbsp;a l&#39;era de Gaia &quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Eduard Masana Fresno. Dr. en Ci&egrave;ncies F&iacute;siques per la Universitat de Barcelona. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (ICC-UB-IEEC). Participa a la missi&oacute; Gaia des de l&#39;any 2000.&nbsp;

&quot;La missi&oacute; Gaia de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea est&agrave; realitzant el cens m&eacute;s complet i prec&iacute;s de les estrelles de la Via L&agrave;ctia que mai s&rsquo;ha dut a terme, amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;entendre la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;. Tot i que les observacions encara continuen i el cat&agrave;leg definitiu de la missi&oacute; no estar&agrave; disponible fins d&rsquo;aqu&iacute; uns anys, les dades ja publicades estan revolucionant la nostre visi&oacute; de la Gal&agrave;xia.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_10_17%20Massana.jpg'>Confer&egrave;ncia20191017 .jpg</a>

19:00 hores</span></span></p>
Dijous, 24 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 24 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute; 2 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>TIPUS DE SUPERNOVES, segons les l&iacute;nies d&#39;absorci&oacute; dels elements qu&iacute;mics dels seus espectres.

- La pres&egrave;ncia de l&#39;hidrogen &eacute;s determinant.

- Tipus I - Sense hidrogen.

- Tipus Ia&nbsp;- Corbes de llum. Elements que hi participen.&nbsp;

Interior d&#39;un Nan Blanc. Supernova IK Pegasi ( HR 8210)

- Tipus Ib.&nbsp;

- Tipus II - Amb hidrogen. Reacci&oacute; endot&egrave;rmica en el nucli. Neutrons i Neutrins.&nbsp;

Tipus II-P i II-L. Corbes de llum i energies.

- Supernoves hist&ograve;riques.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 26 de Octubre
Hora: 11:00 - 19:00
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2019
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>26 i 27 d&#39;octubre de 2019 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2019 al Moll de la Fusta</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w200-h270/mm/image/2019/Opi%20baixa%20per%20web.jpg' style='width: 200px; height: 270px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Parc de la Ciutadella, amb la plantada de telescopis al espai 22 (Observatori Astron&ograve;mic) i&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades al espai&nbsp;23 (Escenari Apolo 11)Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres.&nbsp;L&rsquo;horari de l&#39;observaci&oacute; ser&agrave; dissabte i diumenge d&rsquo;11 fins que el Sol s&rsquo;amagui darrera dels arbres i edificis.

L&rsquo;horari dels&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades ser&agrave;: Dissabte (11:15, 16:10, 16:35) i&nbsp;Diumenge (11:10, 13:10, 16:00, 16:30)</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per m&eacute;s informaci&oacute;: Aqu&iacute;Us hi esperem.</span></span>
Diumenge, 27 de Octubre
Hora: 11:00 - 19:00
Lloc: Parc de la Ciutadella
Resum: FESTA DE LA CIÈNCIA 2019
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>26 i 27 d&#39;octubre de 2019 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2019 al Moll de la Fusta</strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/aster.cat/w200-h270/mm/image/2019/Opi%20baixa%20per%20web.jpg' style='width: 200px; height: 270px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia al Moll de la Fusta, amb la plantada de telescopis al espai 22 (Observatori Astron&ograve;mic) i&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades al espai&nbsp;23 (Escenari Apolo 11)Observa el Sol, prove&iuml;t de diferents filtres.&nbsp;L&rsquo;horari de l&#39;observaci&oacute; ser&agrave; dissabte i diumenge d&rsquo;11 fins que el Sol s&rsquo;amagui darrera dels arbres i edificis.

L&rsquo;horari dels&nbsp;passis de fotos d&rsquo;Aster comentades ser&agrave;: Dissabte (11:15, 16:10, 16:35) i&nbsp;Diumenge (11:10, 13:10, 16:00, 16:30)</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per m&eacute;s informaci&oacute;: Aqu&iacute;Us hi esperem.</span></span>
Dimecres, 30 de Octubre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;LA FAL·LÀCIA DELS HORÒSCOPS&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 30 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;La fal&middot;l&agrave;cia dels hor&ograve;scopos&quot;</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;&nbsp;Sr. Jaume Roca, membre de la Junta d&#39;Aster.

&quot;&Eacute;s ben sabut que encara avui dia, l&#39;astrologia gaudeix de bona salut en el m&oacute;n occidental.

S&oacute;n moltes les persones que creuen en una aut&egrave;ntica influ&egrave;ncia dels astres sobre el seu futur; s&oacute;n molts els que la lectura del seu hor&ograve;scop condiciona la seva activitat m&eacute;s o menys quotidiana. Fins i tot hi han personalitats amb tasques de decisi&oacute; realment importants, (des de financers fins a caps d&#39;estat), que confien plenament en les prediccions realitzades per els astr&ograve;legs.

En aquesta xerrada aportarem una s&egrave;rie d&#39;arguments o raonaments que constituiran una resposta negativa a un plantejament o q&uuml;esti&oacute; inicial,&nbsp; que podria ser la seg&uuml;ent: Encara hi creus en l&#39;astrologia?.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_10_30%20JAUME%20ROCA.jpg'>Confer&egrave;ncia20191030.jpg</a>

18:00 h.

<strong>Lloc:</strong> Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar