VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 14 de Octubre - 20 de Octubre

14 de Octubre - 20 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 55è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>55&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 14 d&#39;al Octubre al 15 de Novembre&nbsp;</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza a la seva seu social del Carrer Viladomat 291, 6&egrave; &ndash; 1a, el 54&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.El nombre de places &eacute;s limitat.</span>Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='http://www.aster.cat/news/ca_ES/2019/09/05/0003/55e-curs-diniciacio-a-lastronomia' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dimarts, 15 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 d&#39;octubre -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

SUPERNOVES SENSE RESTES -&nbsp;Article revista Sky &amp; Telescope, Agost 2019

- Supernoves primerenques.

- Supernoves que acaben en estrelles de neutrons o forats negres i un envolcall de restes estel&middot;lars.

- La massa i la metal&middot;licitat de l&#39;estrella, factors b&agrave;sics.

- La supernova SN 2016iet

- El l&iacute;mit de Chandrasekhar i el L&ograve;bul de Roche, fonamentals.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 16 de Octubre
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;LA LLUNA, EL NOSTRE SATÈL&quot;LIT&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16&nbsp;d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;La Lluna, el nostre&nbsp;Sat&egrave;l&middot;lit&quot;</strong><strong>Ponent</strong>:&nbsp;&nbsp;Sr. Josep Maria Moren, membre de la Junta d&#39;Aster i expert en Selenografia

&quot;En aquesta xerrada, parlarem de la nostra companya de viatge al voltant del Sol, la seva formaci&oacute;, evoluci&oacute; i estructura. Explicarem la seva din&agrave;mica, moviments, fases...

Veurem la seva orografia, quins son els principals accidents i com es van formar.

I els eclipsis?, perqu&egrave; es produeixen, quan, com.

Comentarem les influ&egrave;ncies m&uacute;tues entre els dos cossos.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_10_16%20JMMOREN.jpg'>Confer&egrave;ncia20191016.jpg</a>

18:30h.

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia?</span></span>

&nbsp;</p>
Dijous, 17 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;LA VIA LÀCTIA A L&#039;ERA DE GAIA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;17 d&#39;octubre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;La&nbsp;Via L&agrave;ctia&nbsp;a l&#39;era de Gaia &quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Eduard Masana Fresno. Dr. en Ci&egrave;ncies F&iacute;siques per la Universitat de Barcelona. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (ICC-UB-IEEC). Participa a la missi&oacute; Gaia des de l&#39;any 2000.&nbsp;

&quot;La missi&oacute; Gaia de l&rsquo;Ag&egrave;ncia Espacial Europea est&agrave; realitzant el cens m&eacute;s complet i prec&iacute;s de les estrelles de la Via L&agrave;ctia que mai s&rsquo;ha dut a terme, amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;entendre la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;. Tot i que les observacions encara continuen i el cat&agrave;leg definitiu de la missi&oacute; no estar&agrave; disponible fins d&rsquo;aqu&iacute; uns anys, les dades ja publicades estan revolucionant la nostre visi&oacute; de la Gal&agrave;xia.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_10_17%20Massana.jpg'>Confer&egrave;ncia20191017 .jpg</a>

19:00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar