VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Desembre de 2019

Desembre de 2019

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 3 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de desembre - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia </strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&acute;any 2018 (Segona part)

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 10 de Desembre
Hora: 20:00 - 21:30
Lloc: Vil·la Urània
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimart 10 de desembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de la Lluna&nbsp;a Vil&middot;la Ur&agrave;nia</strong>Observaci&oacute; nocturna del nostre sat&egrave;l&middot;lit des de la Vil&middot;la Ur&agrave;nia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Inscripci&oacute; i m&eacute;s informaci&oacute; a:&nbsp;<a href='http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/32011/arribada-a-la-lluna-observant-la-lluna' target='_blank'>http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/32011/arribada-a-la-lluna-observant-la-lluna</a></span></span></p>
Dimecres, 11 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;INTRODUCCIÓ A L&#039;ASTRONOMIA XINESA ANTIGA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 11 de desembre -&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Introducci&oacute; a l&#39;Astronomia Xinesa Antiga&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Yike Sun

&quot;En aquesta xerrada es presentaran 4000 anys d&rsquo;hist&ograve;ria de l&rsquo;astronomia xinesa.&nbsp;Xina mant&eacute; un dels registres d&#39;hist&ograve;ria de l&#39;observaci&oacute; celeste m&eacute;s llarga i detallada del m&oacute;n, i l&#39;astronomia forma part integral de la seva hist&ograve;ria i de la seva cultura.&nbsp;Aquesta xerrada us explicar&agrave; com els xinesos antics observaren i estudiaren l&rsquo;univers i com relacionaren l&rsquo;astronomia amb la seva vida di&agrave;ria, tant d&rsquo;una manera pr&agrave;ctica com espiritual.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2019/2019_12_11%20Yike%20Sun.jpg'>Confer&egrave;ncia20191211 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dilluns, 16 de Desembre
Hora: 21:00 - 23:00
Resum: Sopar de NADAL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;16&nbsp;de desembre - Sopar de Nadal</strong>Com cada any celebrarem el sopar de Nadal pels Socis.</span></span></p>
Dijous, 19 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 19 de desembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: Viatge a l&#39;Estaci&oacute; Espacial Internacional. (VOSE)

Avui dia els canvis de tripulacions en la ISS ni tan sols s&oacute;n not&iacute;cia a la premsa. Despr&eacute;s de tants viatges sembla que anar a la ISS &eacute;s una cosa senzilla. El v&iacute;deo d&#39;aquesta sessi&oacute; ens mostrar&agrave; la complexitat de l&#39;operaci&oacute;. Tamb&eacute; veurem la difer&egrave;ncia entre les maneres de llan&ccedil;ament i aterratge de la Nasa, de la qual hem vist molts exemples, i els usats pels russos a Baikonur

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 21 de Desembre
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;21 de desembre&nbsp;- Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>

<strong><span style='color:#B22222;'>PER CAUSES METEOROLOGIQUES CANVI A ST.PERE MARTIR</span></strong>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

17.00 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar