VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Gener de 2020

Gener de 2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de Gener - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

T&iacute;tol: &quot;El fin del espacio-tiempo&quot;

Confer&egrave;ncia del Professor J.L.F. Barb&oacute;n de la Universitat Aut&ograve;noma de Madrid. El professor Barb&oacute;n ens porta, d&#39;una manera did&agrave;ctica i entenedora, des d&#39;una explicaci&oacute;&nbsp;de l&#39;espai temps segons Einstein, fins a les &uacute;ltimes preguntes de la f&iacute;sica te&ograve;rica actual. Ens parla d&#39;ones gravitacionals, energia del buit i de la possible estructura qu&agrave;ntica de la mat&egrave;ria fosca.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 16 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de gener -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200116%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200116 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de gener -&nbsp;Secci&oacute; 1&nbsp;d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;astronomia dels raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Cossos amb gas calent a partir d&#39;un mili&oacute; de kelvins que emeten raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Amb &agrave;toms i/o electrons d&#39;alta energia

&nbsp; &nbsp;- 1a&nbsp;font c&ograve;smica en 1962

&nbsp; &nbsp;- Aportacions del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA des del 1999. Porta 20 anys!!

&nbsp; &nbsp;- En c&uacute;muls d&#39;estrelles, restes de supernoves, erupcions gal&middot;l&agrave;ctiques i col&middot;lisions entre c&uacute;muls de gal&agrave;xies.

&nbsp; &nbsp;- CHANDRA (CHO)&nbsp;ha aportat/revolucionat les imatges dels cossos que generen raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Ens ha perm&egrave;s entendre millor la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;

&nbsp; &nbsp;- Telescopi Wolter

&nbsp; &nbsp;- Imatges de CHANDRA

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 25 de Gener
Hora: 16:30 - 20:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;25 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;

DISSABTE 25/1: CANCEL&middot;LADA SORTIDA D&acute;OBSERVACI&Oacute; A&nbsp;PUJALT&nbsp;

Us informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques adverses, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANCEL&middot;LADA&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

16.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;28 de gener -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi de&nbsp;l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Continuaci&oacute; sobre les imatges del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&uacute;mul Bala. Cluster de gal&agrave;xies que ens aporta conclusions agoserades.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col&middot;lapse central.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- GK Persei: Nova, 1901

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- XJ1500+154. L&iacute;mit d&#39;Eddington.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Diferents p&uacute;lsars

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Abell 3411, 3412 i 1758

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Raigs X en cometes ?

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Col&middot;laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d&#39;altres equipaments.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar