VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 13 de Gener - 19 de Gener

13 de Gener - 19 de Gener

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 16 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: CONFERÈNCIA "COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART"
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de gener -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200116%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200116 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar