VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2020

2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de Gener - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

T&iacute;tol: &quot;El fin del espacio-tiempo&quot;

Confer&egrave;ncia del Professor J.L.F. Barb&oacute;n de la Universitat Aut&ograve;noma de Madrid. El professor Barb&oacute;n ens porta, d&#39;una manera did&agrave;ctica i entenedora, des d&#39;una explicaci&oacute;&nbsp;de l&#39;espai temps segons Einstein, fins a les &uacute;ltimes preguntes de la f&iacute;sica te&ograve;rica actual. Ens parla d&#39;ones gravitacionals, energia del buit i de la possible estructura qu&agrave;ntica de la mat&egrave;ria fosca.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 16 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de gener -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200116%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200116 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de gener -&nbsp;Secci&oacute; 1&nbsp;d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;astronomia dels raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Cossos amb gas calent a partir d&#39;un mili&oacute; de kelvins que emeten raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Amb &agrave;toms i/o electrons d&#39;alta energia

&nbsp; &nbsp;- 1a&nbsp;font c&ograve;smica en 1962

&nbsp; &nbsp;- Aportacions del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA des del 1999. Porta 20 anys!!

&nbsp; &nbsp;- En c&uacute;muls d&#39;estrelles, restes de supernoves, erupcions gal&middot;l&agrave;ctiques i col&middot;lisions entre c&uacute;muls de gal&agrave;xies.

&nbsp; &nbsp;- CHANDRA (CHO)&nbsp;ha aportat/revolucionat les imatges dels cossos que generen raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Ens ha perm&egrave;s entendre millor la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;

&nbsp; &nbsp;- Telescopi Wolter

&nbsp; &nbsp;- Imatges de CHANDRA

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 25 de Gener
Hora: 16:30 - 20:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;25 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;

DISSABTE 25/1: CANCEL&middot;LADA SORTIDA D&acute;OBSERVACI&Oacute; A&nbsp;PUJALT&nbsp;

Us informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques adverses, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANCEL&middot;LADA&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

16.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;28 de gener -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi de&nbsp;l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Continuaci&oacute; sobre les imatges del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&uacute;mul Bala. Cluster de gal&agrave;xies que ens aporta conclusions agoserades.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col&middot;lapse central.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- GK Persei: Nova, 1901

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- XJ1500+154. L&iacute;mit d&#39;Eddington.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Diferents p&uacute;lsars

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Abell 3411, 3412 i 1758

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Raigs X en cometes ?

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Col&middot;laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d&#39;altres equipaments.

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 4 de febrer - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Espectrosc&ograve;pia d&#39;estrelles i nebuloses.

Ponent: Juan Jos&eacute; Pueyo

En la introducci&oacute; parlar&eacute; de l&#39;espectre electromagn&egrave;tic, de l&#39;accessibilitat a l&#39;estudi mateix i dels espectroscopis d&#39;aficionat per llum visible. A continuaci&oacute;, despr&eacute;s de veure r&agrave;pidament com s&oacute;n els estels i la seva evoluci&oacute;, veurem espectres de diferents tipus d&#39;estrelles i de nebuloses, de la informaci&oacute; que es pot obtenir dels mateixos, i de les millores de penso fer en el futur relacionades amb correccions instrumentals i eliminaci&oacute; de fons de cel (skyglow).

19.00 hores</span></span></p>
Dilluns, 10 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ORGANISMES COMPLEXOS EXTRATERRESTRES: COM PODEN SER?&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;10 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Organismes complexos extraterrestres: Com poden ser?&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo. Soci i Ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp;Auditori Centre Civic Vil&middot;la Ur&agrave;nia

&quot;Si ens fixem en les adaptacions evolutives que han desenvolupat els &eacute;ssers vius del nostre planeta, podem fer-nos una idea de quines formes podrien tenir uns organismes extraterrestres que hagin estat sotmesos a unes pressions ambientals similars, o podem especular sobre com serien sota unes condicions molt diferents.&nbsp;En aquesta xerrada s&rsquo;abordaran conceptes evolutius com simetria, cefalitzaci&oacute;, metamerisme, antropomorfisme, i altres, que s&rsquo;acompanyaran amb exemples imaginaris d&rsquo;&eacute;ssers extraterrestres que ens mostren el cinema i el c&ograve;mic de ci&egrave;ncia ficci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200210%20J.Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20200210 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de febrer-&nbsp;Secci&oacute; Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Judith Ard&egrave;vol, s&ograve;cia d&#39;Aster.

- Introducci&oacute; del taller: per qu&egrave; observar la Lluna?</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>- Dades sobre la Lluna

- La Lluna com a sat&egrave;l&middot;lit

- Teories de formaci&oacute; lunar</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 12 de febrer - Acte de benvinguda als nous socis</strong>Us informem que el dimecres dia 12 de febrer, es celebrar&agrave; a la nostra seu l&#39;acte de benvinguda als nous socis, que s&#39;han integrat a la nostra Agrupaci&oacute; en el darrer any.

Farem una presentaci&oacute; de la nostra Entitat i de la seva hist&ograve;ria (aquest any celebrem el 72&egrave; aniversari), i aprofitarem per comentar les possibilitats per desenvolupar encara m&eacute;s la nostra afici&oacute;.

En finalitzar l&#39;acte, hi haur&agrave; un petit pica pica, on podrem canviar impressions en un ambient mes dist&eacute;s.

Tots els socis, tant antics com novells esteu convidats a participar-hi.&nbsp;&nbsp;

19:00 hores</span></span></p>
Dijous, 13 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;13&nbsp;de febrer - Astrocine</strong>

Secci&oacute; ASTROCINE a c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;ASTER.

T&iacute;tol:&nbsp;En la mente de Einstein&nbsp;

&Eacute;s un document televisiu que ens mostra la relaci&oacute; entre la personalidat d&#39;Einstein , la seva manera d&#39;arrivar a les idees i les seves teor&iacute;es.

En acabar es realitzar l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 15 de Febrer
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;15 de febrer - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

17.00 hores</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 17 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: CURS POSEM EN MARXA EL TELESCOPI
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>curs posem en marxa el telescopi</strong></u><strong>Dates:&nbsp;17, 19, 21 i 22 de febrer de 2020</strong></span>

<span style='font-size:14px;'>L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.

El nombre de places &eacute;s limitat.</span>Per m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.aster.cat/news/ca_ES/2019/12/05/0002/curs-posem-en-marxa-el-telescopi' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dimarts, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de febrer-&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;EFECTE DOPPLER I

&nbsp; - Christian Doppler, 1842

&nbsp; - La rotaci&oacute; d&#39;estrelles, gal&agrave;xies, etc. Redshift/Blueshift.

&nbsp; - Canvi de freq&uuml;&egrave;ncia d&#39;una ona en relaci&oacute; amb l&#39;observador que es nou en relaci&oacute; a la font.

&nbsp; - Exemples en la freq&uuml;&egrave;ncia sonora, en els espectres, en la velocitat de despla&ccedil;ament, en el r&agrave;dar, etc.

&nbsp; - La llum i la gravetat es transmeten sense necessitat d&#39;un medi concret.

&nbsp; - Comparaci&oacute; de les linees espectrals del Sol i d&#39;un c&uacute;mul d&#39;estrelles

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler cl&agrave;ssic i relativista

&nbsp; - Arrossegament Poynting-Roberston

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 20 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: Passejant pel Cel
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 de Febrer -&nbsp;Passejant pel Cel</strong>Secci&oacute; Passejant pel Cel a carrec de Pere Closas, soci d&#39;ASTER.

Ja fa cinc anys que vam encetar aquesta secci&oacute;, amb la voluntat de comentar a l&#39;aula alguns dels objectes del cel que fossin observables en les dates al voltant de cada sessi&oacute; i a l&#39;abastde telescopis modestos en cels no excessivament foscos.

Possiblement una part significativa d&#39;aquests objectes s&#39;han comentat en alguna de les sessions.

Queda, a m&eacute;s, una s&egrave;rie de llistes d&#39;objectes, accessibles a la web d&#39;Aster. Tots coneixem la repetici&oacute; anyal dels objectes que no s&oacute;n del sistema solar, cosa que fa aquestes llistes aprofitables.

Ha arribat, potser, el moment de donar a la trobada mensual un caire diferent.

He pensat que potser podria tenir inter&egrave;s una aproximaci&oacute; un puntet m&eacute;s quantitativa de l&#39;habitual. L&#39;Astronomia, especialment en el seu vessant d&#39;afici&oacute;. &eacute;s certament una ci&egrave;ncia d&#39;observaci&oacute;. Per&ograve; hi ha c&agrave;lculs no complicats, a l&#39;abast dels coneixements de matem&agrave;tiques de la major&iacute;a de nosaltres, la realitzaci&oacute; dels quals potser ens ajudaria a gaudir m&eacute;s de l&#39;afici&oacute;.

Posar&eacute; un exemple: Llegim en un article &quot;Si la gal&agrave;xia fos de la mida d&#39;un camp de futbol, el forat negre central tindria la mida d&#39;una bact&egrave;ria&quot;. I la pregunta &eacute;s simplement saber si aquesta informaci&oacute; &eacute;s raonable o si ens estan aixecant la camisa.

O un altre exemple. Hem sentit explicar la hist&ograve;ria d&#39;Henrietta Leavitt, la descobridora de la relaci&oacute; per&iacute;ode-magnitud absoluta de les estrelles cefeides. &iquest;No &eacute;s raonable pensar que disposar de dades i repetir els seus c&agrave;lculs, apart de donar-nos millor coneixement, ens ajudaria a valorar la feina d&#39;aquelles poc valorades pioneres?

Proposo comentar i definir entre tots un nou possible enfocament&nbsp; de l&#39;activitat amb les persones que vulguin participar en la sessi&oacute; del proper XXXX de febrer.

I si ens sobra temps, proposo realitzar un experiment que potser ens ajudar&agrave; a comprendre la ra&oacute; per la qual en la f&ograve;rmula de les magnituds estel&middot;lars hi apareixen els logaritmes. Em permetr&eacute; demanar als assistents una participaci&oacute; activa en l&#39;experi&egrave;ncia.

19.00 hores</span></span>

&nbsp;</p>
Dimarts, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;MART, UNA APOSTA DE TOT AL VERMELL&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Mart, una aposta de tot al vermell&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Joan Anton Catal&agrave;.&nbsp;M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica, qu&iacute;mic qu&agrave;ntic, i divulgador cient&iacute;fic

&quot;Mart ha fascinat l&#39;home des de sempre. D&#39;on prov&eacute; aquesta fascinaci&oacute;? En aquesta xerrada repassarem alguns dels moments claus de l&#39;exploraci&oacute; del planeta roig, i discutirem sobre la cerca de vida en aquest planeta&quot;

Tamb&eacute; es presentar&agrave; el nou llibre del ponent &quot;100 hist&ograve;ries de l&#39;aventura espacial&quot;; un resum divulgatiu de la hist&ograve;ria de naus i missions, des de l&#39;Sputnik 1 al New Horizons.&nbsp;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200225%20JACatala.jpg'>Confer&egrave;ncia20200225 .jpg</a>

19.00h</span></span>

&nbsp;</p>
Dijous, 27 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de febrer -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi&nbsp;de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EFECTE&nbsp;DOPPLER II

&nbsp; - La mesura de la rotaci&oacute; de les gal&agrave;xies. Com es pot mesurar.

&nbsp; - L&#39;Hidrogen-alfa

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler en r&agrave;dars

&nbsp; - En Ecocardiologia

&nbsp; - En la mesura del flux de fluids&nbsp;

&nbsp; - En el moviment dels sat&egrave;l&middot;lits i sondes

&nbsp; - En la mesura de les vibracions

&nbsp; - En biologia

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 3 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de mar&ccedil; - Secci&oacute;&nbsp;d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Josep Masalles far&agrave; una xerrada sobre l&#39;&uacute;ltim&nbsp;eclipse de Sol anular a Oman

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 5 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 5 de mar&ccedil;-&nbsp;Secci&oacute; de Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Judith Ard&egrave;vol, s&ograve;cia d&#39;Aster.

- Estructura interna i atmosfera lunars

- Cinem&agrave;tica lunar: moviments, mesos i libracions

- Iniciaci&oacute; a l&#39;orografia lunar

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 10 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: TALLER SLACK
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 de mar&ccedil; - Taller Slack</strong>A c&agrave;rrec de Nat&aacute;n Verd&eacute;s, soci d&#39;Aster.

Hem implantat, de moment per fer proves, un nou sistema de comunicaci&oacute; intern pels socis d&#39;ASTER. S&#39;utilitzar&agrave; per comunicaci&oacute; entre socis, organitzar sortides d&#39;observaci&oacute;...

Aix&iacute; que fem aquesta activitat per explicar com funciona. L&#39;eina es diu Slack, podeu accedir aqui:&nbsp;<a href='https://asterbarcelona.slack.com/'>https://asterbarcelona.slack.com/</a>

Per poder-la utilitzar us heu de donar d&#39;alta enviant un correu a&nbsp;activitats@aster.cat, indicant quina adre&ccedil;a de correu voleu donar d&#39;alta.

Seria convenient que els que vingueu a la sessi&oacute; pr&egrave;viament ja us hagueu donat d&#39;alta per poder aprofitar millor la sessi&oacute;.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 11 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 11 de mar&ccedil;&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp; &nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia. C/. Saragossa 29. Barcelona

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200311%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200311 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dijous, 9 de Abril
Hora: 21:15 - 0:00 Divendres, 10 de Abril
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 d&#39;abril - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

21.15 hores</span></span>

&nbsp;
Divendres, 10 de Abril
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: CIÈNCIA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 d&#39;Abril a les 18.00 hores</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. soci d&#39;Aster.

Potser aquestes paraules &quot;ci&egrave;ncia del confinament&quot; acabaran&nbsp;quedant-se en el vocabulari habitual.

El proper divendres farem a Aster una primera activitat confinada.

Consistir&agrave; en un rep&agrave;s, te&ograve;ric i experimental, de conceptes b&agrave;sics de F&iacute;sica. L&#39;astrof&iacute;sica queda molt lluny, per&ograve; la F&iacute;sica que ens van ensenyar als cursos primers de l&#39;escolaritat &eacute;s el primer pas per arribar-hi.

El divendres dia 10 el Pere Closas far&agrave; una presentaci&oacute; sobre el tema &quot;Composici&oacute; de forces paral&middot;leles - Descomposici&oacute; d&#39;una for&ccedil;a en dues forces paral&middot;leles&quot;. No m&eacute;s de 5 minuts d&#39;explicaci&oacute; i quinze o vint minuts d&#39;experimentaci&oacute;, amb els mitjans que pot haver-hi en una casa en temps de confinament.

No posarem deures. Per&ograve; s&iacute; posarem reptes. Els mitjans de fer l&#39;experi&egrave;ncia&nbsp;seran tan simples que de ben segur tothom els t&eacute; a casa.

En una primera sessi&oacute; hi haur&agrave; ocasi&oacute; que tothom presenti els seus treballs i els seus resultats. Es posar&agrave; al canal #activitats de l&#39;slack.

Us hi esperem.</span></span>
Dimarts, 14 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 14 d&#39;abril -&nbsp;Taller Estudi de l&#39;univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes,&nbsp;President d&#39;Aster.Xerrada raigs Gamma IITal com us v&agrave;rem comentar en el correu anterior, a l&#39;Slack anem posant activitats de divulgaci&oacute;: &uacute;ltimament s&#39;han penjat:

- en el canal #4-n&uacute;meros, es presenten curiositats num&egrave;riques i problemes de l&ograve;gica, per execcitat la mat&egrave;ria gris. I es va anunciar una conexi&oacute; en directe per resoldre alguns exercicis&nbsp;oberts.

- en el canal #not&iacute;cies, es comparteixen noticies interessants, que tothom pot compartir.

- en el canal #astrofotografia, es comparteixen les fotos del cel que podem fem des de casa.

- en el canal #sortides-online-de-observaci&oacute; es van anunciar unes connexions de prova, on la segona va anar molt b&eacute;.

- i en altres canals m&eacute;s espec&iacute;fics: #espectrometria, #selenografia, #estrelles-variables, ... diversos socis vam penjant informaci&oacute; i treballs realitzats del tema.</span></span></p>
Divendres, 17 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ACTIVITAT
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 d&#39;abril a les 19h</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. soci d&#39;aster.

Es suggereix que les persones que vulguin participar&nbsp;visualitzin pr&egrave;viament el video de la confer&egrave;ncia TED &ldquo;How LIGO discovered gravitational waves&rdquo;. &nbsp;Est&agrave; en castell&agrave; i t&eacute; una durada de 13,5 minuts.

Gabriela Gonz&aacute;lez, ponent de la confer&egrave;ncia, &eacute;s una investigadora argentina associada al projecte LIGO. Exerceix de portaveu del projecte.

Link del video:&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=0txtVkBUdSQ'>https://www.youtube.com/watch?v=0txtVkBUdSQ</a>; tamb&eacute; es pot buscar per paraules clau.

En un moment determinat del video la ponent es fa la pregunta &ldquo;&iquest;Para qu&eacute; sirven las ondas gravitacionales?&rdquo;. (Temps del video 9:38).

Es suggereix que en aquest moment s&rsquo;aturi la projecci&oacute; i que cadasc&uacute; es faci, i intenti respondre, la pregunta i, un cop feta aquesta reflexi&oacute;, faci un petit escrit (se deu a vint l&iacute;nies) reflectint la seva resposta. Fer&nbsp;l&rsquo;escrit en un suport inform&agrave;tic (preferiblement Word o PowerPoint).

Un cop fet aquest exercici, es pot acabar de veure i gaudir el video, per&ograve; seria convenient que ja no modifiqui l&rsquo;escrit. El proper divendres 17 es podran publicar (Zoom t&eacute; una eina que permet alternar la visualitzaci&oacute; de la cara del conferenciant (de la Webcam) amb un document presentat a la pantalla de l&#39;ordinador. Esperem que sigui un canvi d&rsquo;impressions agradable i profit&oacute;s.

Es posar&agrave; al canal #activitats de l&#39;slack.

Us esperem.</span></span></p>
Dimarts, 21 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER MESUREM 2
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 d&#39;abril - Taller Mesurem 2.</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco, soci d&#39;aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

Canal d&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>
Dijous, 23 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: CIÈNCIA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 23 d&#39;abril a les 19h. - Ci&egrave;ncia del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Farem una nova sessi&oacute; d&#39;experiments casolans.&nbsp;

D&#39;entrada hi haur&agrave; oportunitat que, si alg&uacute; ha fet algun muntatge amb els suggeriments de la darrera lli&ccedil;&oacute;, ens pugui presentar els resultats.

Despr&eacute;s estudiarem com es fan c&agrave;lculs en el cas de forces concurrents.

A part de passar una estona entretinguda, i de passada revisant algun concepte mig oblidat, farem algun c&agrave;lcul senzill.

Tingueu a m&agrave; paper, llapis i calculadora.

Al penjar l&#39;activitat al Slack adjuntarem un manual per fer la connexi&oacute;.

Nota final: estigueu atents a possibles canvis d&#39;horari. Al canal #activitats o #ciencia-en-confinament de l&#39;slack.</span></span>
Divendres, 24 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: DEBATS DE CIÈNCIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 d&#39;abril a les 19h: Debats de ci&egrave;ncia.</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes. President d&#39;Aster.

L&#39;activitat consistir&agrave; en un debat despr&eacute;s de veure un v&iacute;deo de Youtube TED i una informaci&oacute; addicional que s&rsquo;adjunten.

Es prega a les persones que vulguin participar que visualitzin pr&egrave;viament el v&iacute;deo de la confer&egrave;ncia TED &ldquo; &iquest;Como se form&oacute; la Luna? Una nueva teoria&rdquo;&nbsp; Est&agrave; tradu&iuml;da al castell&agrave; i t&eacute; una durada de 11,1 minuts. Tamb&eacute; la informaci&oacute; addicional sobre la nova teoria de la SINESTIA.

Sarah T. Stewart, la ponent de la confer&egrave;ncia, actualment professora del Departament de Ci&egrave;ncies de la Terra de la Universitat de Calif&ograve;rnia, DAVIS, USA, des del 2014. Abans ho va ser a la Universitat de Harvard (per&iacute;ode 2003-2014). Tamb&eacute; &eacute;s Directora del Laboratori de Compressi&oacute; de Col&middot;lisions de Materials Planetaris, entre altres c&agrave;rrecs relacionats amb la formaci&oacute; planet&agrave;ria.

Per m&eacute;s informaci&oacute; al&nbsp;canal #activitats de l&#39;slack

Es demana als participants que aportin les seves opinions sobre els punts forts de la nova teoria comparant-los amb els de la que fins ara semblava la m&eacute;s probable. Ho poden fer verbalment o amb un escrit llegit durant el debat. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Esperem que resulti interessant per tothom.

Nota final: estigueu atents a possibles canvis d&#39;horari. Al canal #activitats de l&#39;slack.</span></span>
Diumenge, 26 de Abril
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 d&#39;abril a les 17h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;www.kahoot.it&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dimecres, 29 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: XERRADES ON LINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 29 d&#39;abril a les 19h: Xerrades online</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo. soci d&#39;Aster.

Es tracta de veure com funciona l&#39;aut&ograve;mat cel&middot;lular &#39;Joc de la Vida&#39;. Les caracter&iacute;stiques de la mateixa ja van ser mostrades dins de l&#39;apartat &#39;4-n&uacute;meros&#39; de l&#39;Slack d&#39;ASTER que va introduir Pere Closas dilluns passat 13 d&#39;abril.

Una guia esquem&agrave;tica del que es far&agrave; el dimecres 29 ser&agrave; afegida dimarts 28 en el mateix apartat: En primer lloc es faran proves de comportament amb algunes formes simples i despr&eacute;s es veur&agrave; una col&middot;lecci&oacute; de formes arxivades en l&#39;adre&ccedil;a d&#39;Internet &#39;Convay&#39; s Game of Life &#39;. Ser&agrave; una cosa molt senzilla.</span></span>
Dijous, 30 de Abril
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 d&#39;abril a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

El moviment diari del Sol &eacute;s a la base del sistema horari de c&ograve;mput del temps.

Per&ograve; cal fer-li algunes correccions.

Explicaci&oacute; de l&#39;equaci&oacute; del temps

L&#39;analema. Diferents formes de dibuixar-la o d&#39;enregistrar-la fotogr&agrave;ficament.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>
Divendres, 1 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: DEBATS DE CIÈNCIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 1 de maig a les 19h: Debats de ci&egrave;ncia.</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano. Soci d&#39;Aster.

S&#39;atribueix a Newton la frase que ell va aconseguir arribar a on va arribar perqu&egrave; va anar &quot;a coll de gegants&quot;, i jo em pregunto: Nom&eacute;s es necessiten els encerts per progressar?.

Quin valor t&eacute; l&#39;error?

El professor Phil Plait ens mostra un punt de vista, que pot anar m&eacute;s enll&agrave; de la ci&egrave;ncia,

Link per veure la confer&egrave;ncia pr&egrave;viament:&nbsp;P<a href='http://Divendres 1 de maig a les 19h: Debats de ciència. Activitat a càrrec de Josep Maria Corellano. Soci d'aster. S'atribueix a Newton la frase que ell va aconseguir arribar a on va arribar perquè va anar &quot;a coll de gegants&quot;, i jo em pregunto: ¿Només es necessiten els encerts per progressar?. Quin valor té l'error? El professor Phil Plait ens mostra un punt de vista, que pot anar més enllà de la ciència, Link per veure la conferència prèviament: Phil Plait: The secret to scientific discoveries? Making mistakes Posarem el link per la vídeo-conferència al canal #activitats de l'slack'>hil Plait: The secret to scientific discoveries? Making mistakes</a>

Posarem el link per la v&iacute;deo-confer&egrave;ncia al canal #activitats de l&#39;slack</span></span>
Diumenge, 3 de Maig
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 3 de maig a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;www.kahoot.it&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dimarts, 5 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER MESUREM 3
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 de maig:&nbsp; Taller Mesurem 3</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

canal d&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>
Dimecres, 6 de Maig
Hora: 21:45 - 0:00 Dijous, 7 de Maig
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 6 de maig - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem desde la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

de 21.45 hores fins a les 23.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dijous, 7 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

El moviment diari del Sol &eacute;s a la base del sistema horari de c&ograve;mput del temps.

Per&ograve; cal fer-li algunes correccions.

Explicaci&oacute; de l&#39;equaci&oacute; del temps.

L&#39;analema. Diferents formes de dibuixar-la o d&#39;enregistrar-la fotogr&agrave;ficament.

Continuarem el tema del que va quedar pendent la passada setmana.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>

&nbsp;
Divendres, 8 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: APRENDRE WEBEX
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 8 de maig a les 19h: Aprendre webex</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

S&#39;explicar&agrave; com crear una reuni&oacute; amb webex.&nbsp;

Com que qualsevol soci pot crear un canal al slack per unirse amb socis per parlar de temes concrets, tamb&eacute; &eacute;s interessant que puguin crear-se les seves reunions en directe.

Connexi&oacute; al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 10 de Maig
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 10 de maig a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;www.kahoot.it&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dilluns, 11 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de maig a les 19h Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>

<em>Taller a c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster</em>

Continuanci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en comu del treball proposat de&nbsp;la p&agrave;gina de SVO, en espanyol, en la pestanya, Educaci&oacute;n/Ense&ntilde;anza de la Astronom&iacute;a con el SVO/Casos Pr&aacute;cticos del M&aacute;ster de Astronom&iacute;a y Astrof&iacute;sica de la UIV :&nbsp;&quot;C&agrave;lcul de dist&agrave;ncies entre galaxies, les Cefeides&quot;&nbsp; en el que s&#39;utilitza Aladin.

Reuni&oacute; el proper dilluns a les 7 de la tarda via webex&nbsp;

Per seg&uuml;ir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Hora: 22:00 - 23:30
Lloc: On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de maig - &nbsp;Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Les dades de la conexi&oacute; les tindreu uns minuts abans al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio

de 22.00 hores fins a les 23.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 12 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: ESPECTROSCÒPIA DE CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de maig a les 19h:&nbsp; Espectrosc&ograve;p&iacute;a de confinament.</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo. Soci d&#39;Aster.

La xerrada es titula &#39;Espectrografia de baixa resoluci&oacute; en el visible&#39;. Cont&eacute; una explicaci&oacute; b&agrave;sica de la metodologia utilitzada i de l&#39;origen dels espectres. Aquesta part &eacute;s semblant a la que es va exposar en una xerrada pr&egrave;via a ASTER, encara que ha estat simplificada. A continuaci&oacute; s&#39;exposen una s&egrave;rie d&#39;espectres d&#39;estrelles de la seq&uuml;&egrave;ncia principal, d&#39;estrelles fora d&#39;aquesta seq&uuml;&egrave;ncia, d&#39;estrelles dobles, nebuloses i cometes. Els espectres mostrats (obtinguts amb un espectr&ograve;graf Alpy600) hi han estat processats amb el programari Demetra, amb el qual s&#39;ha eliminat el fons de cel i s&#39;ha efectuat la correcci&oacute;.</span></span>
Dijous, 14 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DE CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Despr&eacute;s d&#39;uns dies de fer experimentaci&oacute; passarem a fer una mica de c&agrave;lcul.

Repassarem l&#39;anomenada notaci&oacute; cient&iacute;fica, que ens &eacute;s molt c&ograve;moda per treballar amb n&uacute;meros molt grans o molt petits.

Aprendrem a treballar amb angles molt petits, cosa que es dona molt sovint a l&#39;astronomia.

I al final serem capa&ccedil;os de resoldre el problema que s&#39;adjunta. <a href='/mm/file/2020/Prob_sessio20200514.pdf' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Divendres, 15 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: DEBATS DE CIÈNCIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 15 de maig a les 19h: Debats de ci&egrave;ncia.</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano. Soci d&#39;Aster.

&quot;Com els radiotelescopis ens ensenyan gal&agrave;xies mai vistes&quot;

El fenomen del despla&ccedil;ament al vermell produ&iuml;t per l&#39;expansi&oacute; accelerada de l&#39;univers ens fa cada vegada m&eacute;s dif&iacute;cil con&egrave;ixer els objectes m&eacute;s allunyats.

La professora Natasha Hurley-Walker del Murchinson WIDEFIELD Obervatory d&#39;Austr&agrave;lia ens ofereix una visi&oacute; de com la radioastronomia&nbsp;moderna i la supercomputaci&oacute; ens pot ajudar. Les mateixes t&egrave;cniques permeten noves visions d&#39;objectes m&eacute;s propers impossibles d&#39;observar amb altres mitjans.

Link per veure la confer&egrave;ncia pr&egrave;viament:&nbsp;<a href='https://www.ted.com/talks/natasha_hurley_walker_how_radio_telescopes_show_us_unseen_galaxies?language=es'>https://www.ted.com/talks/natasha_hurley_walker_how_radio_telescopes_show_us_unseen_galaxies?language=es</a>

Posarem el link per la v&iacute;deo-confer&egrave;ncia al canal #activitats de l&#39;slack</span></span>
Dilluns, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 18 de maig a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuanci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en comu del treball proposat de&nbsp;la p&agrave;gina de SVO, en espanyol, en la pestanya, Educaci&oacute;n/Ense&ntilde;anza de la Astronom&iacute;a con el SVO/Casos Pr&aacute;cticos del M&aacute;ster de Astronom&iacute;a y Astrof&iacute;sica de la UIV :&nbsp;&quot;C&agrave;lcul de dist&agrave;ncies entre gal&agrave;xies, les Cefeides&quot;&nbsp; en el que s&#39;utilitza Aladin.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 19 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: On line
Resum: TALLER MESUREM 4
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de maig: Taller Mesurem 4.</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.</span></span>
Hora: 22:00 - 0:00 Dimecres, 20 de Maig
Lloc: Slack On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de maig a les 22:00 fins a les 00:00 hores:&nbsp; Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz. soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio.

Una estona abans es comunicar&agrave; el link de connexi&oacute;.

Tots els que hi estigueu units rebreu un correu per avisar.</span></span>
Dijous, 21 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

La sessi&oacute; d&#39;aquesta setmana tindr&agrave; dues parts.

En una primera part es far&agrave; (i es suggerir&agrave; la repetici&oacute;) d&#39;algun&nbsp;experiment senzill que F&iacute;sica que ens permeti recollir dades per&nbsp;comprovar algunes lleis importants.

En la segona part es far&agrave; una mica de teoria sobre el moviment&nbsp;circular (possiblement el m&eacute;s freq&uuml;ent a l&#39;Univers) i, si ha temps, es&nbsp;completar&agrave; amb algun c&agrave;lcul senzill per&ograve; rigor&oacute;s.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>

&nbsp;
Divendres, 22 de Maig
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 23 de Maig
Lloc: Webex On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 22 de maig a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Probablement durant un temps llarg no ens ser&agrave; possible trobar-nos,&nbsp;sigui en les sortides d&#39;observaci&oacute; o sigui el local d&#39;Aster.

Caldr&agrave; tenir en compte la paraula m&eacute;s usada aquests dies, les fases&nbsp;del desconfinament; per&ograve; tamb&eacute; un grau raonable de seguretat i les&nbsp;aprensions de cadasc&uacute; davant d&#39;un risc en els contactes o en els&nbsp;despla&ccedil;aments que possiblement no ser&agrave; nul. Quan ens ajuntem a Aster,&nbsp;sigui per escoltar una explicaci&oacute; d&#39;un company o per veure i comentar&nbsp;un video o per compartir amb altres aficionats les imatges d&#39;una nit&nbsp;d&#39;astrofotografia en el fons busquem quelcom de m&eacute;s; tot all&ograve; que es&nbsp;pot fer abans o despr&eacute;s de l&#39;activitat m&eacute;s o menys reglada: la&nbsp;conversa distesa, el plantejament d&#39;una dificultat o la discussi&oacute;&nbsp;d&#39;una possible soluci&oacute; en un agradable clima de companyonia.

Tot aix&ograve; ara no ho podem fer. Tenim el succedani de les activitats a la&nbsp;xarxa. No &eacute;s el mateix, per&ograve; com que &eacute;s l&#39;&uacute;nic que ens queda, val la&nbsp;pena que procurem d&#39;aprofitar-lo tant com es pugui.

Aquesta &eacute;s la ra&oacute; per animar-vos a participar de tant en tant en&nbsp;alguna de les propostes.

Donat que algunes persones han manifestat que no poden apuntar-s&#39;hi&nbsp;per dificultats amb els horaris o fins i tot altres obligacions o&nbsp;compromisos socials o familiars, hem pensat que potser de forma molt&nbsp;espor&agrave;dica es podria pensar alguna cosa en horaris no habituals.&nbsp;Aquesta &eacute;s la ra&oacute; per proposar-vos de trobar-nos en una sessi&oacute;, que&nbsp;per les hores i potser pels temes, hem pensat denominar La Sessi&oacute;&nbsp;Golfa.

Farem una aproximaci&oacute; a algun tema astron&ograve;mic de forma potser un punt&nbsp;heterodoxa, lluny de la seriositat amb qu&egrave; sovint embolcallem els&nbsp;temes de ci&egrave;ncia. Tranquil&middot;litzeu-vos... res contra la moral o els&nbsp;bons costums.&nbsp;

Ens trobarem aquest divendres a les 11 de la nit, en una primera sessi&oacute;.

Veurem un v&iacute;deo (que per evitar spoilers - com es diu ara - no&nbsp;anunciarem), que penso que m&eacute;s d&#39;un pot trobar entretingut, el&nbsp;comentarem i, quan tothom qui vulgui haur&agrave; dit la seva, plegarem.&nbsp;

Ha de quedar clar que si per raons meteorol&ograve;giques s&#39;hagu&eacute;s de dedicar&nbsp;aquesta nit a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica , aquesta sessi&oacute; quedar&agrave; per&nbsp;una altra jornada.

Apunteu-ho a l&#39;agenda o poseu-vos un av&iacute;s en el dispositiu habitual.</span></span>

&nbsp;
Diumenge, 24 de Maig
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 24 de maig a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;<a href='http://www.kahoot.it/'>www.kahoot.it</a>&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dilluns, 25 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 25 de maig a les 19h Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en comu del treball proposat de&nbsp;la p&agrave;gina de SVO, en espanyol, en la pestanya, Educaci&oacute;n/Ense&ntilde;anza de la Astronom&iacute;a con el SVO/Casos Pr&aacute;cticos del M&aacute;ster de Astronom&iacute;a y Astrof&iacute;sica de la UIV:&nbsp;&quot;C&agrave;lcul de dist&agrave;ncies entre gal&agrave;xies, les Cefeides&quot; en el que s&#39;utilitza Aladin.

Reuni&oacute; via webex&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 26 de Maig
Hora: 19:30 - 23:30
Lloc: Webex On line
Resum: PUNT DE TROBADA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de maig de 19:30h a 20:30:&nbsp; Punt de trobada.</strong>Connexi&oacute; de webex:&nbsp;

Simplement &eacute;s una porta oberta a una trobada per veure&#39;ns les cares, i parlar del que es vulgui, explicar acudits, comentar una noticia...

Son xerrades informals entre socis, relaxats amb una tassa de caf&egrave; o un got d&#39;aigua, per no perdre el contacte, tal com f&egrave;iem abans o despr&eacute;s d&#39;una activitat al local.</span></span>
Hora: 22:00 - 0:00 Dimecres, 27 de Maig
Lloc: Slack On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de maig a les 22:00 fins a les 00:00 hores:&nbsp; Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz. soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio.

Una estona abans es comunicar&agrave; el link de connexi&oacute;.

Tots els que hi estigueu units rebreu un correu per avisar.</span></span>
Dijous, 28 de Maig
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es dedicar&agrave; la sessi&oacute; a l&#39;estudi del moviment circular.

Aquest moviment &eacute;s molt important perqu&egrave;, com a primera aproximaci&oacute;, &eacute;s el que presenten bona part dels objectes astron&ograve;mics.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Divendres, 29 de Maig
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 30 de Maig
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 29 de maig a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es visualitzar&agrave; un video de contingut astron&ograve;mic presentat de forma poc convencional i un punt heterodoxa.

L&#39;objectiu: passar una estona entretinguda a unes hores poc habituals, exceptuades les sessions d&#39;observaci&oacute;.

Ha de quedar clar que si per raons meteorol&ograve;giques s&#39;hagu&eacute;s de dedicar aquesta nit a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica, aquesta sessi&oacute; quedar&agrave; per una altra jornada.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 31 de Maig
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 31 de maig a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;<a href='http://www.kahoot.it/'>www.kahoot.it</a>&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dilluns, 1 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de juny a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 2 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Slack On line
Resum: TALLER MESUREM 5
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de juny: Taller Mesurem 5</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

Canal de l&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>

&nbsp;
Hora: 19:30 - 23:30
Lloc: Slack On line
Resum: PUNT DE TROBADA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de juny de 19:30h a 20:30:&nbsp; Punt de trobada.</strong>Simplement &eacute;s una porta oberta a una trobada per veure&#39;ns les cares, i parlar del que es vulgui, explicar acudits, comentar una not&iacute;ia...

S&oacute;n xerrades informals entre socis, relaxats amb una tassa de caf&egrave; o un got d&#39;aigua, per no perdre el contacte, tal com f&egrave;iem abans o despr&eacute;s d&#39;una activitat al local.</span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span>

&nbsp;
Dijous, 4 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de juny a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es dedicar&agrave; la sessi&oacute; a l&#39;estudi del moviment circular.

Aquest moviment &eacute;s molt important perqu&egrave;, com a primera aproximaci&oacute;, &eacute;s el que presenten bona part dels objectes astron&ograve;mics.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Divendres, 5 de Juny
Hora: 22:00 - 0:00 Dissabte, 6 de Juny
Lloc: Slack On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 5 de juny a les 22:00 fins a les 00:00 hores:&nbsp; Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz. soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio.

Una estona abans es comunicar&agrave; el link de connexi&oacute;.

Tots els que hi estigueu units rebreu un correu per avisar.</span></span>
Diumenge, 7 de Juny
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 7 de juny a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;<a href='http://www.kahoot.it/'>www.kahoot.it</a>&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dilluns, 8 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 8 de juny a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 9 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: Webex On line
Resum: CONÈIXER L&#039;SLACK
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de juny a les 19h: Con&egrave;ixer l&#39;Slack</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;aster.

L&#39;Slack &eacute;s l&#39;eina principal&nbsp;de comunicaci&oacute; que estem utilitzant en aquesta situaci&oacute;, per la seva immediatesa, entre d&#39;altres coses.

Ja l&#39;hav&iacute;em&nbsp;comen&ccedil;at a implantar abans del confinament, fins i tot, el nostre company Nat&aacute;n ja va fer una sessi&oacute; per explicar-ne el funcionament a la seu d&#39;Aster.

Hem pensat&nbsp;que ara que ja portem un temps en funcionament, seria el moment per fer una altre sessi&oacute;, tant per explicar el funcionaments b&agrave;sic (pels socis que s&#39;hi han incorporats darrerament), com per resoldre preguntes i dubtes que tingueu, i si heu descobert algun truc o funcionalitat curiosa ens ho pugueu&nbsp;explicar.

L&#39;activitat &eacute;s far&agrave; a trav&eacute;s del webex a:&nbsp;<a href='https://meetingsemea7.webex.com/meetingsemea7-es/j.php?MTID=ma04f2a43ea33238ddabbc9c431700259'>Cisco Webex Meetings</a></span></span>&nbsp;
Dijous, 11 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 11 de juny a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Resoluci&oacute; de problemes relacionats amb el moviment circular.Les Matem&agrave;tiques del Coronavirus

Resum d&#39;un article sobre el tema de la revista Investigaci&oacute;n y Ciencia del mes de maig.

Sovint aquests dies, a part del personal m&egrave;dic, hem escoltat persones que comentaven la pand&egrave;mia des del punt de vista matem&agrave;tic.

Segons l&#39;article la base d&#39;aquests estudis s&#39;ha de buscar als anys 20 del segle passat, quan es va fer l&#39;estudi de la pand&egrave;mia de grip que va patir la humanitat l&#39;any 2018.

Un primer an&agrave;lis simple ja permet fer algune estimacions, comprendre la import&agrave;ncia del confinament, quin paper pot jugar la vacunaci&oacute;, etc.

Per muntar models matem&agrave;tics simples, per&ograve; raonables, usarem algunes de les idees que es van presentar per part del Juanjo Pueyo en unes presentaci&oacute;n que es van fer tamb&eacute; aquests dies de confinament sobre el Joc de la Vida i Aut&ograve;mates cel&middot;Lulars.

Finalment comprovarem que algunes de les idees &uacute;tils per l&#39;estudi d&#39;una pand&egrave;mia serveixen per explicar tamb&eacute; alguns processos d&#39;astrof&iacute;sica.

Que ning&uacute; no s&#39;espanti pel vocabulari.&nbsp; Totes les idees es poden comprendre perfectament amb un nivell b&agrave;sic de matem&agrave;tiques.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Divendres, 12 de Juny
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 13 de Juny
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 12 de juny a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano. Soci d&#39;Aster.

Es visualitzar&agrave; un video de contingut astron&ograve;mic presentat de forma poc convencional i un punt heterodoxa.

L&#39;objectiu: passar una estona entretinguda a unes hores poc habituals, exceptuades les sessions d&#39;observaci&oacute;.

Ha de quedar clar que si per raons meteorol&ograve;giques s&#39;hagu&eacute;s de dedicar aquesta nit a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica, aquesta sessi&oacute; quedar&agrave; per una altra jornada.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 14 de Juny
Hora: 18:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 14 de juny a les 18h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes, sobre un tema, que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Una de les modalitats &eacute;s jugar a trav&eacute;s de la xarxa.&nbsp;

El sistema va assignant punts a cada jugador, segons les respostes encertades i segons el temps de resposta (temps del jugador i de la xarxa; aquest darrer, imprevisible). Vol dir que ho hem de plantejar b&agrave;sicament com una forma de passar una estona entretinguda i una ocasi&oacute; de saludar-nos a trav&eacute;s de la xarxa, ja que no &eacute;s possible fer-ho de forma presencial. No &eacute;s cap examen...

Per jugar caldr&agrave; tenir dos canals de comunicaci&oacute;: un pel qual es formularan&nbsp;les preguntes i l&#39;enumeraci&oacute; de les possibles respostes. Es far&agrave; per videoconfer&egrave;ncia; recomanable fer-ho usant l&#39;ordinador. Amb marge suficient s&#39;informar&agrave; de la forma i el link de connexi&oacute;. I un altre canal, per enviar les respostes i rebre les puntuacions.&nbsp; Pot ser un m&ograve;bil, una tablet o una altra inst&agrave;ncia del navegador de l&#39;ordinador (si b&eacute; en aquest cas &eacute;s una mica engorr&oacute;s perqu&egrave; cal anar canviant cont&iacute;nuament&nbsp;de pantalla). Caldr&agrave; connectar-se a&nbsp;<a href='http://www.kahoot.it/'>www.kahoot.it</a>&nbsp;i, a continuaci&oacute;, entrar un PIN del joc que es facilitar&agrave; a trav&eacute;s del primer canal comentat en aquest par&agrave;graf.

El joc demana que el jugador s&#39;identifiqui. Podeu fer-ho amb nom o b&eacute; amb nickname o malnom. Ning&uacute;, en el cas de fals nom sap la identitat de la persona, ni tan sols el moderador..

Durant el joc en el primer canal es mostra un podium amb els noms o nincknames&nbsp;dels primers classificats. Mai apareix el nom dels que tenen menys punts.

Animeu-vos doncs a posar a prova els vostres coneixements.

Al Slack es penjar&agrave; un manual del funcionament, seria convenient una lectura pr&egrave;via abans del diumenge i si alg&uacute; te dubtes o vol fer alguna prova es pot posar en contacte amb&nbsp;activitats@aster.cat&nbsp;o a traves de l&#39;slack @jordi marco. per quedar un dia per fer les proves.</span></span>
Dilluns, 15 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de juny a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 16 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Slack On line
Resum: TALLER MESUREM 6
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de juny: Taller Mesurem 6</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

Canal de l&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>

&nbsp;
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESPECTROESCÒPIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de juny &nbsp;a les 19h:&nbsp; Taller Espectroscopia</strong>

Activitat a c&agrave;rrec de Juan Jose Pueyo. soci d&#39;aster.

S&#39;informar&agrave; sobre els videotallers realitzats per Shelyak durant els dies 29, 30 i 31 de maig 2020. L&#39;assist&egrave;ncia mitjana va estar sempre al voltant de les 50 persones i es va utilitzar Zoom (la transmissi&oacute; va ser, en tot moment, perfecta).

El primer tema va ser &#39;Demetra espectral calibration&#39; per Fran&ccedil;ois Cochard i Nicolas Durand. Es va parlar en general del funcionament del programa per&ograve; es va insistir en la part de calibratge (com el programa troba la relaci&oacute; p&iacute;xels - nan&ograve;metres).

El segon tema va ser &#39;UVEX III&#39; per diversos autors encara que moderat per Fran&ccedil;ois Cochard. UVEX III consisteix en el projecte de desenvolupament d&#39;un nou espectr&ograve;metre, de resoluci&oacute; mitjana, per a aficionats. Els molts autors es deuen al fet que en el projecte hi ha especialistes en la part &ograve;ptica, en la mec&agrave;nica, en el disseny 3D, etc.

El tercer tema va ser &#39;Tout savoir sur l&#39;Alpy 600&#39;, moderat per Olivier Garde, que va explicar en qu&egrave; consisteix el espectr&ograve;graf, i amb diversos participants que van mostrar exemples concrets d&#39;aplicaci&oacute;.

Dins el primer tema afegir&eacute; una part meva a la que explicar&eacute; una mica com funciona el programari Demetra veient exemples concrets.

Despr&eacute;s dels tres temes explicar&eacute; com est&agrave; l&#39;espectr&ograve;graf Ech&egrave;lle que vaig construint i provant en un petit banc &ograve;ptic.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 18 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 18 de juny a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Resoluci&oacute; de problemes relacionats amb el moviment circular. Les Matem&agrave;tiques del Coronavirus

Resum d&#39;un article sobre el tema de la revista Investigaci&oacute;n y Ciencia del mes de maig.

Sovint aquests dies, a part del personal m&egrave;dic, hem escoltat persones que comentaven la pand&egrave;mia des del punt de vista matem&agrave;tic.

Segons l&#39;article la base d&#39;aquests estudis s&#39;ha de buscar als anys 20 del segle passat, quan es va fer l&#39;estudi de la pand&egrave;mia de grip que va patir la humanitat l&#39;any 2018.

Un primer an&agrave;lis simple ja permet fer algune estimacions, comprendre la import&agrave;ncia del confinament, quin paper pot jugar la vacunaci&oacute;, etc.

Per muntar models matem&agrave;tics simples, per&ograve; raonables, usarem algunes de les idees que es van presentar per part del Juanjo Pueyo en unes presentaci&oacute;n que es van fer tamb&eacute; aquests dies de confinament sobre el Joc de la Vida i Aut&ograve;mates cel&middot;Lulars.

Finalment comprovarem que algunes de les idees &uacute;tils per l&#39;estudi d&#39;una pand&egrave;mia serveixen per explicar tamb&eacute; alguns processos d&#39;astrof&iacute;sica.

Que ning&uacute; no s&#39;espanti pel vocabulari.&nbsp; Totes les idees es poden comprendre perfectament amb un nivell b&agrave;sic de matem&agrave;tiques.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del SlackNatalia R. Zelmanovitch y Manuel Gonz&aacute;lez, astrof&iacute;sic al IAA &ndash; Com hem apr&egrave;s a observar l&#39;univers m&eacute;s enll&agrave; del que ens ensenyen els nostres ulls, des del visible fins a les ones gravitacionals. I tot el que no veiem: mat&egrave;ria i energia fosques.</span></span>
Divendres, 19 de Juny
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 20 de Juny
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 19 de juny a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>Activitat a c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano. Soci d&#39;aster.

Natalia R. Zelmanovitch y Manuel Gonz&aacute;lez, astrof&iacute;sic al IAA &ndash; Com hem apr&egrave;s a observar l&#39;univers m&eacute;s enll&agrave; del que ens ensenyen els nostres ulls, des del visible fins a les ones gravitacionals. I tot el que no veiem: mat&egrave;ria i energia fosques.

Ha de quedar clar que si per raons meteorol&ograve;giques s&#39;hagu&eacute;s de dedicar aquesta nit a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica , aquesta sessi&oacute; quedar&agrave; per una altra jornada.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 21 de juny a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Dilluns, 22 de Juny
Hora: 19:00 - 23:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 22 de juny a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimecres, 24 de Juny
Hora: 22:00 - 0:00 Dijous, 25 de Juny
Lloc: Slack On line
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 24&nbsp;de juny a les 22:00 fins a les 00:00 hores:&nbsp; Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz. soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio.

Una estona abans es comunicar&agrave; el link de connexi&oacute;.

Tots els que hi estigueu units rebreu un correu per avisar.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 25 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 de juny a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Seguirem treballant aplicacions de les forces centr&iacute;petes aplicant-les a diferents problemes astron&ograve;mics.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 26 de Juny
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 27 de Juny
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 26 de juny a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Els grecs, poble observador, a l&#39;igual que molts altres pobles, van sentir necessitat de nomenar d&#39;alguna manera aquelles estrelles que il&middot;luminaven les nits sense n&uacute;vols i aquelles figures que entre elles esbossaven.

Possiblement van rebre de cultures anteriors bona part d&#39;aquests sabers.

Per&ograve;, quant als noms, van donar prefer&egrave;ncia, en la majoria dels casos, a figures divines, semidivines o simples mortals de la seva cultura o mitologia, riqu&iacute;ssima, com cal a un poble imaginatiu.

I aix&iacute; ens trobem que el mot J&uacute;piter designa un planeta estudiat per l&#39;astronomia, per&ograve; tamb&eacute; designa el d&eacute;u de l&#39;Olimp, enlairat sobre els altres d&eacute;us, temor&oacute;s sempre que alg&uacute; li prengui el poder i posse&iuml;t d&#39;un furor per deesses, nimfes, oceanides o simples dones mortals que desperta totes les ires i gelosies de la sofrida Juno i que acabar&agrave; poblant l&#39;Olimp i el cel estrellat de nous d&eacute;us o semideus que se&#39;n reconeixen descendents.

Podem dir que la nostra afici&oacute; est&agrave; m&eacute;s centrada en el J&uacute;piter planeta.

Per&ograve; en una nit golfa tamb&eacute; est&agrave; perm&egrave;s parlar del J&uacute;piter esveradot, inventor de mil i una arg&uacute;cies per satisfer les seves divines (i tan semblants a les humanes) passions.

Explicarem la hist&ograve;ria d&#39;H&egrave;rcules, fill de J&uacute;piter i de l&#39;hermosa Alcmena, reina de Tebes, que va restar sola a casa perqu&egrave; el marit, Amfitri&oacute;, va anar a la guerra , i ...

I el gui&oacute; de la historieta, al menys en el que toca l&#39;infantament, el prendrem del cl&agrave;ssic llat&iacute; Plaute.&nbsp;&nbsp;

S&#39;anuncia doncs la lectura dramatitzada parcial del primer acte de la tragicom&egrave;dia Amfitri&oacute;, en versi&oacute; catalana de Mar&ccedil;al Olivar, i les aparicions estel&middot;lars de l&#39;Esther Gonz&aacute;lez i l&#39;Albert Par&iacute;s.

I deixant clar que aqu&iacute; la paraula estel&middot;lar t&eacute; el sentit&nbsp;que no &eacute;s l&#39;habitual del nostre argot, el sentit de dives i divos de diferents arts de l&#39;escena.

Resumint: una aut&egrave;ntica premi&egrave;re.&nbsp;No us la perdeu.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 28 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 28 de juny a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dilluns, 29 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 29 de juny a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 30 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Slack On line
Resum: TALLER MESUREM 7
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 30 de juny: Taller Mesurem 7</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

Canal de l&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>

&nbsp;
Dijous, 2 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Seguirem treballant aplicacions de les forces centr&iacute;petes aplicant-les a diferents problemes astron&ograve;mics.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 3 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 4 de Juliol
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 3 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Josep Mora. Soci d&#39;Aster.

&quot;El desembre de 2018, als 96 anys, moria Stan Lee, figura not&ograve;ria de l&#39;editorial Marvel. Amb Jack Kirby i Steve Ditko (i segurament molta m&eacute;s gent) &eacute;s responsable de la creaci&oacute; i desenvolupament del que avui es coneix com &ldquo;l&#39;univers Marvel&rdquo; o MCU (Marvel Cinematographic Univers). Avui parlarem de Superherois!

Poca broma, 22 pel&middot;l&iacute;cules (ara crec que ja s&oacute;n m&eacute;s) 10 anys, i m&eacute;s de 18 mil milions de d&ograve;lars. Per&ograve; la cosa comen&ccedil;a als anys seixanta del segle passat: 83 secundaris, 179 malfactors, 60 herois, 30 races alien&iacute;genes, 15 monstres...

Sempre dins del m&oacute;n de la fantasia, com en els seus inicis, les pel&middot;l&iacute;cules/c&ograve;mic, gr&agrave;cies als coneixements i la tecnologia actual, donen un context &ldquo;cient&iacute;fic&rdquo; a les hist&ograve;ries i majoria de personatges, tractant temes cosmol&ograve;gics i f&iacute;sics que poden ser del nostre inter&egrave;s. Conceptes com el teseract, el pont d&#39;Einstein-Rosen, la radiaci&oacute; gamma... estan presents.

Espero que passem una estona distreta amb els superherois del m&oacute;n Marvel!&quot;

Connexi&oacute;&nbsp;&nbsp;al canal #Activitats de l&#39;slack</span></span>
Diumenge, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 5 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dilluns, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 6 de juliol a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Divendres, 10 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 11 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano. Soci d&#39;Aster.

George Lukas, els superherois de Marvel i molts altres ens han acostumat a veure les mes fant&agrave;stiques escena com una cosa real per&ograve; ...... Com va comen&ccedil;ar tot? Com eren les primeres pel&middot;l&iacute;cules fant&agrave;stiques? &iquest;D&#39;on van sortir els seus art&iacute;fexs ?.

Segur que veure un v&iacute;deo ens fa somriure, per&ograve; tamb&eacute; pensar.

Podrem veure El voyage dans la lune de M&eacute;li&egrave;s i la menys conocidad Viatge a J&uacute;piter que Segons Chom&oacute;n va fer per Path&eacute;.</span></span>&nbsp;
Diumenge, 12 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 12 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dijous, 16 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Resoluci&oacute; dels diferents problemes astron&ograve;mics proposats anteriorment.

M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 17 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 18 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Dilluns, 20 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 20 de juliol a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin.

&quot;Busqueda d&#39;exoplanetas y zonas de habitabilidad.&quot;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 23 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 23 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

L&#39;Emilio Llorente presentar&agrave; la soluci&oacute; d&#39;un problema molt interessant d&#39;acostament&nbsp; d&#39;una estrella propera (Gliese 710) al Sol, provocant possiblement pertorbacions en el n&uacute;vol d&#39;Oort. Tothom tranquil, que es preveu per d&#39;aqu&iacute; a m&eacute;s d&#39;un mili&oacute; d&#39;anys.M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 24 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 25 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

H&egrave;rcules &eacute;s una constel&middot;laci&oacute; del cel boreal, de considerable extensi&oacute;, com correspon a un gegant.

H&egrave;rcules &eacute;s tamb&eacute; un personatge de la mitologia, descomunal en la for&ccedil;a, implacable amb els enemics, no massa fidel per&ograve; s&iacute; molt gel&oacute;s en els amors, amb comportaments tant desconcertants que permeten, exagerant-los un puntet en una sessi&oacute; de divendres nit, arribar al rid&iacute;cul.

De les seves gestes la tradici&oacute; n&#39;ha seleccionat dotze per fer-ne un conjunt singular amb denominaci&oacute; pr&ograve;pia, &quot;Els dotze treballs...&quot;, per&ograve; van ser moltes m&eacute;s.

&iquest;Sabries dir quantes de les constel&middot;lacions actuals tenen relaci&oacute; amb les seves aventures i desventures?

Doncs d&#39;aix&ograve; anir&agrave; la propera sessi&oacute;. No us la perdeu.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Diumenge, 26 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dijous, 30 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 31 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 1 de Agost
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 31 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

En diferents sessions ha sortit el tema de l&#39;etimologia: com neixen les paraules (de paraules anteriors), com evolucionen, com canvien de significat...

La sessi&oacute; tractar&agrave; de paraules que fem servir en el dia a dia i que en el seu origen estan relacionades amb els astres.

Per posar un exemple, per a qui estigui interessat: &iquest;Creieu que passem uns dies de can&iacute;cula? &iquest;Sabeu d&#39;on ve aquesta paraula? Podeu anar als diccionaris. Segons prefer&egrave;ncies podeu buscar a&nbsp;<a href='http://www.diccionari.cat/' target='_blank'>http://www.diccionari.cat/</a>&nbsp; o b&eacute; a&nbsp;<a href='https://dle.rae.es/' target='_blank'>https://dle.rae.es/</a>&nbsp; o potser a tots dos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Dilluns, 3 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 3 d&#39;agost a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 6 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 6 d&#39;agost a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

L&#39;Albert Aubert presentar&agrave; algunes realitzacions de llan&ccedil;ament de coets d&#39;aigua, uns c&agrave;lculs sobre l&#39;activitat i ens far&agrave; veure les coincid&egrave;ncies de c&agrave;lculs i observacions.

No us la perdeu.

M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 7 de Agost
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 8 de Agost
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres&nbsp;7 d&#39;agost a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

En diferents sessions ha sortit el tema de l&#39;etimologia: com neixen les paraules (de paraules anteriors), com evolucionen, com canvien de significat...

La sessi&oacute; tractar&agrave; de paraules que fem servir en el dia a dia i que en el seu origen estan relacionades amb els astres.

Per posar un exemple, per a qui estigui interessat: Creieu que passem uns dies de can&iacute;cula? Sabeu d&#39;on ve aquesta paraula? Podeu anar als diccionaris. Segons prefer&egrave;ncies podeu buscar a&nbsp;<a href='http://www.diccionari.cat/' target='_blank'>http://www.diccionari.cat/</a>&nbsp; o b&eacute; a&nbsp;<a href='https://dle.rae.es/' target='_blank'>https://dle.rae.es/</a>&nbsp;o potser a tots dos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;SlackEn cas que per raons meteorol&ograve;giques es pugues fer l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica, aquesta activitat es passaria a la propera setmana.</span></span>
Dilluns, 10 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 10 d&#39;agost a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dijous, 13 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 d&#39;agost a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;aster.

Un experiment &eacute;s simplement un intent de punxar la Natura amb l&#39;esperan&ccedil;a que ens doni alguna resposta.

El proper dijous reprendrem la realitzaci&oacute;, comentari i c&agrave;lculs associats a algun experiment senzill, casol&agrave;... Per&ograve; de significaci&oacute; f&iacute;sica important.

Si teniu nets (o fills) en edat escolar us pot ser d&#39;inter&eacute;s, per ajudar-los a comprendre.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 17 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 17 d&#39;agost a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dijous, 20 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 d&#39;agost a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Sovint una fase d&#39;experimentaci&oacute; va seguida d&#39;una fase de c&agrave;lculs amb les dades. El full de c&agrave;lcul EXCEL &eacute;s una eina molt valuosa per a fer tractament de tota classe de dades.

La sessi&oacute; del dijous es dedicar&agrave; a l&#39;aprenentatge d&#39;algunes funcions poc conegudes d&#39;Excel.

El programa ser&agrave;:

Resoluci&oacute; de sistemes d&#39;equacions lineals amb la regla de Cramer. C&agrave;lcul de determinants. C&agrave;lculs de matrius i vectors amb Excel.

Possiblement s&oacute;n t&egrave;cniques que poden ser &uacute;tils en camps aliens a la F&iacute;sica.

Connexi&oacute;&nbsp;a:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53</a></span></span>
Divendres, 21 de Agost
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 22 de Agost
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 21 d&#39;agost a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Ramon Rubio. Soci d&#39;Aster.

En Ramon ens parlar&agrave; d&#39;Isaac Asimov.

Connexi&oacute;&nbsp;a:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mac32c5b70e15464feb595fdb6b174c89'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mac32c5b70e15464feb595fdb6b174c89</a></span></span>
Dimarts, 25 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: Espectroescopia i datació
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 d&#39;agost a les 23h:&nbsp;Espectroescopia i dataci&oacute;</strong>

A c&agrave;rrec de Juan Jose Pueyo. Soci d&#39;Aster.

He preparat un powerpoint amb un parell de temes:

El primer &eacute;s sobre abund&agrave;ncies dels elements qu&iacute;mics i alguns exemples de com es preserven o modifiquen posteriorment. Es parteix de la composici&oacute; qu&iacute;mica elemental de l&#39;univers (basada fonamentalment en espectrosc&ograve;pia UV-VIS) i de les causes que la produeixen. Posteriorment es compara de manera simplificada amb les abund&agrave;ncies elementals en l&#39;escor&ccedil;a terrestre, l&#39;oce&agrave; i els &eacute;ssers vius.

El segon &eacute;s una exposici&oacute; resumida sobre m&egrave;todes de dataci&oacute; basats en is&ograve;tops radioactius. Lleis b&agrave;siques de la descomposici&oacute; radioactiva. Rellotges basats en el deca&iuml;ment dels is&ograve;tops radioactius. Exemple del 14C. Rellotges basats en l&#39;acumulaci&oacute; d&#39;is&ograve;tops radiog&egrave;nics. 40K-40Ar, 87Rb-87Sr, 238U-206Pb. M&egrave;tode de la is&ograve;crona.

Connexi&oacute;&nbsp;a la canal #activitats del Slack</span></span>
Dijous, 27 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 d&#39;agost a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Utilitzaci&oacute; del c&agrave;lcul matricial a Excel per fer canvis de coordenades.

Tractament de les imatges de la Lluna.</span></span>
Dilluns, 31 de Agost
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 31 d&#39;agost a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Josep Mora explicar&agrave; un treball del moviment del les llunes de J&uacute;piter.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dijous, 3 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3&nbsp;de setembre a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es dedicar&agrave; la sessi&oacute; al planteig i resoluci&oacute; d&#39;alguns c&agrave;lculs suggerits a la sessi&oacute; d&#39;espectrosc&ograve;pia i dataci&oacute; de mostres del dimarts passat.

Intentarem una constataci&oacute;: no s&oacute;n tan diferents les matem&agrave;tiques del Coronavirus (se li va dedicar una sessi&oacute; el passat 18 de juny) de les matem&agrave;tiques que descriuen el deca&iuml;ment radiactiu dels &agrave;toms o l&#39;alliberament de grans quantitats d&#39;energia en una explosi&oacute; de supernova.</span></span>
Divendres, 4 de Setembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 5 de Setembre
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 4 de setembre a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez. S&ograve;cies d&#39;Aster.

Veurem que l&rsquo;univers d&rsquo;Star Trek &eacute;s for&ccedil;a interessant tant per l&#39;enfoc que d&oacute;na de l&#39;evoluci&oacute; de la humanitat i dels tipus de missions per l&rsquo;espai que porten a terme, com tamb&eacute; per la f&iacute;sica que aplica i la tecnologia que fa servir.

Esperem despertar la vostra curiositat i que pogueu mirar amb altres ulls tot el que ens ofereixen els viatges de la nau estel&middot;lar Enterprise.&nbsp;

Connexi&oacute;&nbsp;a&nbsp;canal&nbsp;#activitats del Slack</span></span>
Diumenge, 6 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 6 de setembre a les 19h: Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 7 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 7 de setembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 8 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: ESPECTROMETRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 8 de setembre a les 19h: Espectrometria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

Pasar&eacute; un informe sobre el&nbsp;webinar de la AAVSO&nbsp;del 22-8-2020 titulado&nbsp;Spectroscopy. Se transmiti&oacute; v&iacute;a Zoom e intervinieron 5 personas (2 de la organizaci&oacute;n y 3 aficionados) media hora cada uno de ellos. Es interesante ver el uso que dan al&nbsp;StarAnalyzer&nbsp;adem&aacute;s de otros espectr&oacute;grafos.

Adem&aacute;s explicar&eacute; un&nbsp;c&aacute;lculo Excel&nbsp;donde se cuantifica de modo muy simple (s&oacute;lo con los elementos m&aacute;s abundantes) como funcion&oacute; la&nbsp;condensaci&oacute;n de la nebulosa pre-Solar&nbsp;hace unos 4,6 eones.

Connexi&oacute;&nbsp;a&nbsp;canal&nbsp;#activitats del Slack</span></span>
Dijous, 10 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de setembre a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

El proper dijous es dedicar&agrave; a veure alguns serrells de c&agrave;lculs dels processos radioactius presentats&nbsp; a les sessions anteriors.</span></span>
Dilluns, 14 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de setembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 15 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Slack On line
Resum: TALLER MESUREM 8
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de setembre: Taller Mesurem 8</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

&Eacute;s un cicle de xerrades curtes sobre com es mesuren mides i dist&agrave;ncies grans. Al final de cada v&iacute;deo es proposar&agrave; un exercici de c&agrave;lcul o de buscar per internet, que es resoldr&agrave; en la sessi&oacute; seg&uuml;ent.

El link en posar&agrave; al canal de l&#39;Slack #xerrades-online-mesurem</span></span>&nbsp;
Dijous, 17 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 17 de setembre a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Les matem&agrave;tiques com a descripci&oacute; de fenomens f&iacute;sics.

Comentarem els resultats num&egrave;rics d&#39;un experiment de distribuci&oacute; de monedes.</span></span>
Dissabte, 19 de Setembre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: L&#039;Ordal
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;19 de Setembre a les 20:00h - Sortida d&#39;observaci&oacute; a l&#39;Ordal</strong>Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;www.aster.cat

Degut a la situaci&oacute; sanit&agrave;ria&nbsp;actual:

-&nbsp;Ens trobarem directament a l&#39;Ordal. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqui hi ha la guia:&nbsp;

https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html

- A l&#39;explanada ens situarem, mantenint les dist&agrave;ncies de seguretat.

- Cal portar mascareta i gel hidroalcoh&ograve;lic

- Recomanem no compartir telescopi. En cas de fer-ho extremar la seguretat utilitzant un ocular propi, ulleres, ... sempre sota la pr&ograve;pia responsabilitat.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 21 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de setembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 22 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ESPECTROMETRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 22 de setembre a les 19h: Espectrometria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

&#39;Com s&#39;estudien les roques i els minerals - M&egrave;todes b&agrave;sics de laboratori - Espectrometria en sondes espacials&#39;. Fonament i aplicacions de microsc&ograve;pia &ograve;ptica i electr&ograve;nica. Difracci&oacute; de raigs X. An&agrave;lisi qu&iacute;mica mitjan&ccedil;ant espectrometria &ograve;ptica. Espectrometria de masses en an&agrave;lisi isot&ograve;pic. Espectrometria en sondes espacials (orbitadors i rovers) i progressos en automatitzaci&oacute; i miniaturitzaci&oacute;.</span></span>
Dissabte, 26 de Setembre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: On line
Resum: ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL DE SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 26 de setembre&nbsp;- Assemblea ordin&agrave;ria anual de socis</strong>Recordeu que el proper dissabte 26&nbsp;de setembre&nbsp;de 2020&nbsp;tindr&agrave; lloc l&acute;ASSEMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIS, aquest any en format Online

La vostra participaci&oacute; &eacute;s molt important.

Us esperem.

18.00 hores</span></span></p>
Hora: 21:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><strong>Dissabte 26&nbsp;de setembre&nbsp;- Observaci&oacute; de la Lluna</strong>Amb motiu del &quot;international Observe the Moon Night&quot;, farem una observaci&oacute; p&uacute;blica de la lluna de 21h&nbsp;a 22h&nbsp;

Degut a la situaci&oacute; actual, no ser&agrave; una sortida, sin&oacute; una observaci&oacute; online.

Trobareu el link de la connexi&oacute; a <a href='http://www.aster.cat'>www.aster.cat</a> uns minuts abans de la retransmisi&oacute;.Com sempre, l&#39;observaci&oacute;&nbsp;est&agrave; condicionada per la meteorologia.

&nbsp;</p>
Dilluns, 28 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 28 de setembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 1 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 1 d&#39;octubre a les 19h: Actrocine (OnLine)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

On i com buscar la mat&egrave;ria fosca.

Confer&egrave;ncia d&#39;&Agrave;ngels Molin&eacute; a L&#39;institut de F&iacute;sica Te&ograve;rica de la UAM en 2019.

Per qu&egrave; necessitem la mat&egrave;ria fosca i que s&#39;est&agrave; fent per saber qu&egrave; &eacute;s i com localitzar-la.</span></span>
Dilluns, 5 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 5 d&#39;octubre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 8 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 8 d&#39;octubre a les 19h:&nbsp;F&Iacute;SICA DEL CONFINAMENT</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Conceptes:&nbsp; Quantitat de moviment

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moment angular d&#39;un cos en rotaci&oacute;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moment d&#39;in&egrave;rcia d&#39;un s&ograve;lid

Aplicaci&oacute;: c&agrave;lcul de l&#39;allunyament secular de la Lluna</span></span>
Dimarts, 13 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ESPECTROMETRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 13 d&#39;octubre a les 19h: Espectrometria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; de la sessi&oacute; anterior: &#39;Com s&#39;estudien les roques i els minerals - M&egrave;todes b&agrave;sics de laboratori - Espectrometria en sondes espacials&#39;. Fonament i aplicacions de microsc&ograve;pia &ograve;ptica i electr&ograve;nica. Difracci&oacute; de raigs X. An&agrave;lisi qu&iacute;mica mitjan&ccedil;ant espectrometria &ograve;ptica. Espectrometria de masses en an&agrave;lisi isot&ograve;pic. Espectrometria en sondes espacials (orbitadors i rovers) i progressos en automatitzaci&oacute; i miniaturitzaci&oacute;.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 15 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 d&#39;octubre&nbsp;a les 19h - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;ASTER.

Objectes vistos durant el confinament i proposta d&#39;alguns objectes de les constel&middot;lacions de tardor.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 20 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 20 d&#39;octubre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Dijous, 22 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 22 d&#39;octubre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3</a>

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 27 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 27 d&#39;octubre a les 19h: Estudi de l&#39;Univers (OnLine)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

NOVETATS DURANT LA PAND&Egrave;MIA

-3 ROVERS A MARTE

Juliol 2020. S&#39;envien 3 Rovers a Mart que arribaran al febrer 2021.

-Rover PERSEVERANCE, USA, i Rover Tianwen 1, Xina, objectius b&aacute;sicament d&#39;investigaci&oacute; biol&ograve;gica.

-Rover HOPE dels Emirats &Agrave;rabs amb inter&eacute;s meteorol&ograve;gic.

El PERSEVERANCE analitzar&agrave; la possibilitat de vida microbiana. Feixos de raigs X ens mostraran les longituds d&#39;ona que permetran fer un mapa detallat de la composici&oacute; elemental de les mostres.

Porta incorporat un petit helic&ograve;pter per completar una visi&oacute; a&egrave;rea del terreny i aterrar&agrave; al cr&agrave;ter Jesero, un antic llac de fa 3.500 milions d&#39;anys, aprox.

-COMETA C/2020 F3 (NEOWISE)&nbsp;de llarg per&iacute;ode i amb &ograve;rbita gaireb&eacute; parab&ograve;l&middot;lica.

Descobert el 27.03.2020. El m&eacute;s brillant des del Hale-Bopp, 1997.

SPACEX- ELON MUSK

Objectiu b&agrave;sic:&nbsp;Reduir costos en el transport espacial.

Colonitzaci&oacute; de Mart (Mars Oasis)

Financiaci&oacute; privada. La compet&egrave;ncia &eacute;s beneficiosa.

Historial des del seus inicis.

Coets de propulsi&oacute; l&iacute;quida.

Re-utilitzaci&oacute; de material

Envia astronautes a l&#39;ISS (2020)

Projecte STARLINK.&nbsp;&nbsp;Constel&middot;laci&oacute; de sat&egrave;l&middot;lits comercials.</span></span>
Dijous, 29 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 29 d&#39;octubre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3</a>

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 3 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de novembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dijous, 5 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 5 de novembre a les 19h: Actrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

A astrocine aquesta vegada toca entreteniment. Toca recordar els temps en qu&egrave; els que avui fa molt que pentinem cabells blancs port&agrave;vem pantalons curts i pass&agrave;vem tardes de dissabte davant la pantalla en blanc i negre d&#39;una cosa nova anomenada televisi&oacute;! El planeta fantasma cal veure-la amb els ulls de llavors. Els m&eacute;s joves podran veure que en aquells temps ens conform&agrave;vem amb poc! Podem tamb&eacute; fer col&middot;lecci&oacute; dels principis cient&iacute;fics que es salta en nom de l&#39;entreteniment.</span></span>
Dimarts, 10 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 de novembre a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&#39;Composici&oacute; i estructura de la Terra i de les semblances i difer&egrave;ncies amb d&#39;altres cossos del sistema solar (Lluna i Mart)&#39;

Es tracta, en primer lloc, dels processos comuns (condensaci&oacute;, acreci&oacute;, diferenciaci&oacute;) i de la naturalesa del material condr&iacute;tico. En segon lloc, de la topografia, din&agrave;mica interna, externa i estructura de la Terra, la Lluna i Mart. I, finalment, d&#39;una comparaci&oacute; temporal dels processos en els tres planetes.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 12 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROTEMES
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 de novembre&nbsp;a les 19h Activitat: AstroTemes</strong>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (I). Asteroides.

Es descriuen els fets&nbsp;hist&ograve;rics que van portar al descobriment dels asteroides i com es va anar ampliant el coneixement que es t&eacute; sobre la seva distribuci&oacute;, &ograve;rbites i constituci&oacute;. Tamb&eacute; es valora el risc d&#39;impacte que hi ha amb la Terra i les traces que han deixat sobre la superf&iacute;cie del nostre planeta.</span></span>
Divendres, 13 de Novembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 14 de Novembre
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 13 de novembre a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Yolanda Rodriguez i Marta Martinez. S&ograve;cies d&#39;Aster.

De nou compartim amb vosaltres&nbsp;l&rsquo;univers d&rsquo;Star Trek. Abordarem l&#39;impacte social&nbsp;</span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.4px;'>de la s&egrave;rie original&nbsp;</span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>als anys 60, l&rsquo;enfoc que d&oacute;na de l&rsquo;evoluci&oacute; de la humanitat i les missions interestel&middot;lars aix&iacute; com la f&iacute;sica que aplica i la tecnologia que fa servir.&nbsp;Amb alguna ampliaci&oacute; en el contingut, esperem despertar la vostra curiositat per que mireu amb altres ulls tot el que ens ofereixen els viatges de la nau estel.lar Enterprise.&nbsp;</span></span>
Dilluns, 16 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 16 de novembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&quot;de la llei de gravitaci&oacute; universal fins a l&#39;equaci&oacute; de l&#39;&ograve;rbita&quot;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 17 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 de novembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dijous, 19 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 19 de novembre a les 19h - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Conjunci&oacute; planet&agrave;ria de J&uacute;piter i Saturn del mes de desembre.

El cel de tardor de les primeres hores de la nit.</span></span>
Diumenge, 22 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 22 de novembre a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong>A c&agrave;rrec de Jordi Marco. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 23 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 23 de novembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 24 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>?Dimarts 24 de novembre a les 19h Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

VESTO MERLIN SLIPHER

1912-Descriu el despla&ccedil;ament cap al vermell i el blau de l&#39;espectre de les gal&agrave;xies, anomenades llavors &quot;nebuloses espirals&quot;.

Biografia de Slipher: 1901-1954 a l&#39;Observatori Percival Lowell

La seva idea de l&#39;Univers. &Uacute;s de l&#39;espectroscopia. Els per&iacute;odes de rotaci&oacute; dels planetes i les seves atmosferes.

L&iacute;nies espectrals de les gal&agrave;xies. Gas i pols interestel&middot;lar. Nebuloses de reflexi&oacute;. Aurores. Llum zodiacal.

1913- Espectre d&#39;Andr&ograve;meda

1917- Velocitat de 25 gal&agrave;xies

1922- Alexander Friedman confirma Slipher amb les eq&uuml;acions de l&#39;expansi&oacute; de l&#39;Univers

1927- Georges Lema&iuml;tre. L&#39;ou c&ograve;smic.

1929. Edwin Hubble: defineix la relaci&oacute; entre el despla&ccedil;ament al roig i la velocitat d&#39;expansi&oacute; de les gal&agrave;xies

Carta de Hubble a Slipher: &quot;He obtingut una relaci&oacute; entre velocitat i dist&agrave;ncia de les gal&agrave;xies gr&agrave;cies a les seves informacions&quot;</span></span>
Dijous, 26 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: El llegat de Galileu: Punt de partida per a la observació astronòmica i el coneixement científic… per a tothom
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 26 de novembre a les 19h - Confer&egrave;ncia: &ldquo;El llegat de Galileu: Punt de partida per a la observaci&oacute; astron&ograve;mica i el coneixement cient&iacute;fic&hellip; per a tothom&rdquo;</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster.

&quot;Un dels elements m&eacute;s rellevants del llegat de Galileu &eacute;s el plantejament de ruptura amb les teories establertes a partir de les seves noves observacions (relleu de la Lluna, taques del Sol, sat&egrave;l&middot;lits de J&uacute;piter)

Aquesta actitud de recerca del coneixement a partir de la realitat, la validaci&oacute; experimental i la defensa argumentada de les idees, &eacute;s un llegat imprescindible en uns moments on veiem ressorgir integrismes i teories pseudocient&iacute;fiques.&quot;</span></span>
Dilluns, 30 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 30 de novembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 1 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Presentaci&oacute; de treballs fets pels socis durant&nbsp;l&acute;any 2020</span></span>
Dimecres, 2 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ARQUEOLOGIA GALÀCTICA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;2&nbsp;de desembre&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;ARQUEOLOGIA GAL&Agrave;CTICA&quot;</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;&nbsp;Jordi Isern. Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE,CSIC).&nbsp;Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).&nbsp;Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona (RACAB)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;&nbsp;On-line

&quot;Les estrelles de massa petita tenen una vida molt llarga, molt m&eacute;s gran que l&rsquo;edat actual de l&rsquo;Univers, i conserven la mem&ograve;ria de com era i com ha anat evolucionant la Gal&agrave;xia de la Via L&agrave;ctia. Una cosa semblant passa amb les estrelles nanes blanques. Els resultats de Gaia i les mesures massives de la composici&oacute; qu&iacute;mica d&rsquo;aquestes estrelles estan canviant completament les idees cl&agrave;ssiques sobre la nostra Gal&agrave;xia.&quot;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2020/20201202%20Jordi%20Isern.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20201202 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dijous, 3 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de desembre a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Qu&egrave; s&oacute;n els raigs c&ograve;smics? D&#39;on v&eacute;nen? Qu&egrave; s&oacute;n els raigs gamma? D&#39;on ens arriben? Com es detecten?

Tot aix&ograve; ens ho explica, amb la senzillesa pr&ograve;pia dels que dominen el tema, el professor Werner Hoffman de l&#39;Institut Plank.

Confer&egrave;ncia doblada al castell&agrave;.</span></span>
Divendres, 4 de Desembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 5 de Desembre
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 4 de desembre a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;aster.

En el curset un assistent va presentar una pregunta que ens va descol&middot;locar: &quot;Ens podr&iacute;eu parlar del planeta &quot;Ricitos de Oro&quot;? En un primer moment no vam saber qu&egrave; dir

Ara ja tenim la resposta. A part d&#39;aquest possible planeta tamb&eacute; parlarem de la Lluna, des del punt de vista de les curiositats. Estudiarem aquesta p&agrave;gina <a href='https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352'>web&nbsp;https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-superficie-lunar-image3968352</a>&nbsp;i si ens dona temps, per acabar, podem acabar buscant connexions del tema amb les esposes d&#39;Enric VIII (el de la s&egrave;rie dels Tudor). Com es pot veure, un esfor&ccedil; notable d&#39;aproximaci&oacute; multidisciplinar.

No us la perdeu.</span></span>
Dimecres, 9 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;9 de desembre&nbsp;a les 19h: </strong>Confer&egrave;ncia al C.C. Guinard&oacute;: &quot;Formaci&oacute;, evoluci&oacute; i mort de les estrelles&quot;Ponent:&nbsp;Josep Bordes,&nbsp;soci d&#39;Aster.

Format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/p/38015'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/p/38015</a></span></span>
Dijous, 10 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de desembre a les 19h: F&iacute;sica en confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

La sessi&oacute; estar&agrave; dedicada a tancar dos temes que han quedat pendents.

Realitzarem algunes reflexions i alguns experiments sobre l&#39;energia potencial. En la l&iacute;nia de resoldre les preguntes plantejades el dia 22 d&#39;octubre en el canal online-fisica-en-confinament

Tancarem un c&agrave;lcul, proposat en la&nbsp; sessi&oacute; del passat 9 d&#39;octubre relatiu a l&#39;allunyament secular de la Terra respecte de la Lluna. En una sessi&oacute; de l&#39;Emilio Llorente es va fer una aproximaci&oacute; te&ograve;rica molt interessant del tema. En va quedar pendent un c&agrave;lcul num&egrave;ric de l&#39;allargament del dia.

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=m698f0bb82c45ef27e57e740e88ac5f53</a></span></span>
Dilluns, 14 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de desembre a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Webex:&nbsp;<a href='https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3'>https://asteragrupacioastronomicadebarcelona.my.webex.com/asteragrupacioastronomicadebarcelona.my/j.php?MTID=mf2030be78f656cf5e67384eca1e90bf3</a>

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dimarts, 15 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de desembre a les 19h Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dimecres, 16 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: LLEGIM - CIÈNCIA FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de desembre a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &ldquo;Solaris&rdquo; de l&rsquo;Stanislaw Lem, publicada al 1961</span></span>
Dijous, 17 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 17 de desembre a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

&#39;Composici&oacute; i estructura d&#39;altres cossos del sistema solar (Mercuri, Venus, i diversos sat&egrave;l&middot;lits i cossos menors)&#39;. Tracta d&#39;una s&egrave;rie de cossos planetaris sobre els quals no hi ha una informaci&oacute; geol&ograve;gica tan exhaustiva i sistem&agrave;tica com &eacute;s el cas de la Lluna i Mart. Es parlar&agrave; del criomagmatisme, l&#39;estratigrafia basada en la crateritzaci&oacute; i es far&agrave; una comparaci&oacute; final dels processos geol&ograve;gics observats.

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;. Per unir-vos al canal el podeu buscar premen &#39;+&#39; que hi ha a la dreta de Canales, i sel&middot;leccionar &quot;explorar canales&quot;. Si teniu algun problema cantacteu amb&nbsp;activitats@aster.cat.</span></span>&nbsp;
Divendres, 18 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TROBADA NADALENCA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 18 de desembre a les 19h: Trobada Nadalenca</strong>Com que aquest any no ens podem reunir amb el tradicional sopar de Nadal, farem aquesta trobada virtual, per poder veure&#39;ns i parlar, i poder acomiadar aquest any dificil i desitjar-nos un proper any millor.

Prepareu una copa de cava per poder brindar.</span></span>
Dilluns, 21 de Desembre
Hora: 17:45 - 19:45
Lloc: Slack On line
Resum: OBSERVACIÓ APROPAMENT JÚPITER-SATURN
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de desembre a les 17h45: Observaci&oacute; del m&agrave;xim apropament de J&uacute;piter i Saturn</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Observaci&oacute; a trav&eacute;s del telescopi de casa del J. Mu&ntilde;oz, de l&#39;apropament de J&uacute;piter i Saturn, que a ull n&uacute; semblar&agrave; un sol punt. Es far&agrave; la connexi&oacute; a trav&eacute;s de youtube a partir de les 17h45 fins que desparegui per darrera els edificis.

El link de la connexi&oacute; es penjar&agrave; uns minuts abas de la transmissi&oacute; al canal #activitats de l&#39;slack.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar