VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 14 de Maig

Dijous, 14 de Maig

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 14 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: FÍSICA DE CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 de maig a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Despr&eacute;s d&#39;uns dies de fer experimentaci&oacute; passarem a fer una mica de c&agrave;lcul.

Repassarem l&#39;anomenada notaci&oacute; cient&iacute;fica, que ens &eacute;s molt c&ograve;moda per treballar amb n&uacute;meros molt grans o molt petits.

Aprendrem a treballar amb angles molt petits, cosa que es dona molt sovint a l&#39;astronomia.

I al final serem capa&ccedil;os de resoldre el problema que s&#39;adjunta. <a href='/mm/file/2020/Prob_sessio20200514.pdf' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar