Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a antimatèria

Dijous 25 d'abril - Secció 2 d'Estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster
ASTRONOMIA SEGLES XVII-XX
-L'Antimatèria: partícules amb càrrega oposada a la matèria però amb la mateixa massa.
-Paul Dirac, 1928, postula el positró.
-C. Anderson, 1932, confirma el positró.
-Emilio Segré i Owen Chamberlain: 1955, l'antiprotó i l'antineutró.
-Es pot crear actualment antimatèria ?
-Relació matèria-antimatèria.
-Andrei Sakharov, 1967.
-Com ha contribuït el CERN en el tema ?
19.00 hores