Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 10 per a astronomia històrica

Dimarts 13 de març - Secció d'estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
En aquesta ocasio el nostre company Carles Lopez ens parlarà sobre:
JOSEPH JEROME LEFRANÇOIS DE LALANDE (1732-1807)
-Lalande, un astrònom en temps de la Revolució Francesa
-Etapes en la vida del científic. Breu context històric.
-Els seus viatges europeus
-La seva implicació en els àmbits científics i polítics
-La seva tasca astronòmica
19.00 hores

Dijous 22 de març - Secció d'estudi de l'Univers. Astronomia segles XVIII, XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
-Johann Encke (1791-1865)
-El cometa amb el període més curt. La seva història.
-L'espai Encke en els anells de Saturn
Samnuel H. Schwabe (1789-1875)
-Les taques solars (1826) i el seu cicle 
-Vulcano
-La gran taca vermella de Júpiter. 
-Taules 1826-1850 sobre l'evolució de les taques
J. Rudolf Wolf (1816-1893)
- El nombre de Wolf
J.G. Galle (1812-1910)
-Descobriment de Neptú seguint les indicacions de U. Le Verrier (1846)
19.00 hores

Dijous 12 d'abril - Secció d'estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
LLUM
- Defensors de la teoria corpuscular i ondulatòria
- Experiment de Thomas Young ( 1773-1829)
Doble ranura: franges de llum i fosques. Llum + llum = foscor.
- Augustin Jean Fresnel ( 1788-1827)
- Evolució posterior de les teories sobre la llum
ELECTRICITAT I MAGNETISME
- H.C. Oersted-A.M. Ampère
- J. Henry
- M. Faraday
- J.C. Maxwell
- H.A. Lorenz
- H.R. Hertz
19.00 hores

Dijous 19 d'abril - Secció d'estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
- L'observatori de Paris
- U. Le Verrier (1811-1877) - Ajuda a descobrir Neptú
- F. Aragó (1786-1853)
- J. B. Biot (1774-1862)
- J.B.L. Foucault (1819-1868)

Pèndol
Velocitat de la llum
Corrents de Foucault
Microscopi
Altres camps d'investigació
- A.H. Fizeau ( 1819-1896). Company d'investigacions de Foucault
Efecte Doppler-Fizeau
- C. Flammarion ( 1842-1925)
19.00 hores


Dimarts 15 de maig - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
Història de l'electroscòpia
- Espectres d'absorció i emisió
Pierre Guinard ( 1748-1824)
Joseph von Fraunhofer ( 1787-1826)
- Línies d'absorció fosca
- Retícula de difracció
- L'electroscopi
- La naturalesa dels astres
Índex de refracció. Espectroscòpia de flama.
Línies espectrals
Lleis de Kirchhoff ( 1824-1887)
William Bunsen ( 1811-1899)
Lewis Morris Ruthenford ( 1816-1892
- Anàlisi espectres i fotografies
William Huggins ( 1824-1910) Diferència entre galàxies i nebuloses
19.00 hores


Dijous 24 de maig - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
Teories sobre l'evolució de les estrelles
- Angelo Secchi
- Henry Russell
- Ejner Hertzsprung
- H. E. Bethe. 1906- Caràcter nuclear de la font d'energia de les estrelles 
- A.S. Eddington. 1926- Equilibri hisdrostàtic entre gravitació i radiació.
Espectroscòpia de raigs X
- Rosalind Franklin. La doble hélice de l'ADN
Breu història de la fotografia fins a Joseph Nièpce, segle XVIII
19.00 hores


Dilluns 4 de juny - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster
Resum de l'astronomia del segle XX
-El Planeta "X"
W. Tombaugh ( 1906-1997). La descoberta de Plutó en 1930
-Vesto Slipher ( 1875-1969). L'electroscòpia
-El desplaçament cap al vermell
-Experiment Michelson-Morley
-L'entorn científic abans d'Einstein
19.00 hores


Dimarts 12 de juny - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster
 ALBERT EINSTEIN ( 1879-1955)
- Cronologia de la seva vida.
- Altres personatges del moment 
- 1905, es seu any màgic. Els seus 5 articles en la revista "Annalen der Physik"
- Efecte fotoelèctric, Relativitat Especial i altres aspectes fonamentals
- La corbatura de la llum i la seva velocitat
- La gravetat i l'espai-temps
- Com Einstein modifica Newton
- Einstein i la Mecànica Qüàntica.
19.00 hores


Dijous 5 de juliol - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster
"L'etapa final d'Albert Einstein
J.A. Wheeler: previsió de l'existència dels forats negres
Els ponts de Einstein i Rosen
Georges Lemaïtre. Hipòtesi i càlculs sobre l'ou primigeni
Qui va descobrir realment l'expansió de l'Univers? Controvèrsies.
Alexander Friedman i A.S. Eddington
Edwin Hubble i M. Humason. L'expansió de les galàxies. Llei de Hubble.
Harlow Shapley: pulsació de les cefeides
A. Sandage"
19.00 hores


Dimarts 25 de setembre  - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
- George Gamov (1904-1968). Els seus plantejaments sobre el Big Bang i la Radiació de Fons.
- Hans A. Bethe (1906-1967). Reaccions nuclears en les estrelles. Neutrins
- Bondi, Gold i Hoyle. Teoria de l'Univers estacionari.
- Diagrama Stefan-Boltmann. Relació entre l'energia emesa i la 4a potència de la temperatura i la seva importància astronòmica.
- Penzias i Wilson. La Radiació de Fons. Les sondes COBE, MNAP i PLANCK
- Sheldom L. Glashow. Descobriment dels quarks. El seu llibre "L'encant de la Física". La seva seqüència del Big Bang.
- Alan Guth. Nou model cosmològic de l'Univers. "Multivers"
- L'estructura de les partícules: quarks, gluons, electrons, nuclis, àtoms,..
19.00 hores