Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a estrelles de neutrons

Dimarts 18 de juny - Secció 1 d'Estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'ASTER.
ESTRELLES DE NEUTRONS 
- Restes de Supernoves. Col·lapse d'estrelles de gran massa.
- Compressió dels àtoms del nucli: els electrons es fonen amb els protons i es transformen en neutrons.
- NICER: un explorador instal·lat en l'ISS que fa el seguiment de les estrelles de neutrons.
- Els púlsars. Estels de neutrons que giren a altes velocitats sobre sí mateixos. 
- Camp gravitatori. Radiacions. Rellotges de precisió.
- Breu història dels púlsars.
19.00 hores