Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a hippocamp

Dijous 16 de maig - Secció 2 d'Estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster
HAYABUSA 2- NAU ROBÒTICA JAPONESA
  - Etapes 
  - Missió: Recollida de mostres asteroide Ryugu
  - Experiència Hayabusa I
  - Anàlisi previ "in situ" per verificar que les mostres eren adequades
  - Explosius per veure els efectes de l'impacte
HIPPOCAMP- LA LLUNA MÉS PETITA DE NEPTÚ
  - 1989- Voyager 2
  - 2004- Imatges del Hubble
  - Lluna o asteroide?
  - La història violenta d'Hippocamp
  - Influència gravitatòria de Proteus sobre Hippocamp
19.00 hores