QUOTES SOCIS/SÒCIES  ANY 2022
 
               CLASSES DE SOCIS        IMPORTS   
QUOTA SEGONS EL TRIMESTRE D'INSCRIPCIÓ
1r Trimes.
 Gener/Març
2n Trimes.
 Abril/Juny
3r Trimes.
 Juliol/Set.
4t Trimes.
 Oct./Des. 
A.- Titular 134.- € 101.- € 67.- € 34.- €
B.- Familiar de soci (major de 18 anys) 78.- € 59.- € 39.- € 20.- €
C.- Majors de 65 anys o Jubilats  108.- € 81.- € 54.- € 27.- €
D.- Estudiants des de 18 fins a 25 anys  78.- €
59.- €
39.- € 20.- €
E.- Juvenil (Menys de 18 anys) 56.- € 42.- € 28.- € 14.- €


La quota es paga per any natural (de Gener a Desembre), si la inscripció es fa durant l’any, l’import de l’any en curs serà en funció del mes d’inscripció segons la taula que es mostra a la part superior.

El pagament de la quota haurà de fer-se en un termini màxim de 15 dies per que el sol·licitant pugui ser presentat a la Junta.​

En el cas que algun dels nostres socis volgués inscriure com soci/sòcia algun dels seus fills/filles o néts/nétes (de 0 a 18 anys), se li aplicaria la quota tipus E. En aquest cas haurà de comptar amb l'autorització paterna o del tutor legal, qui a la vegada serà el responsable de les obligacions del soci/sòcia menor i podrà actuar en la seva representació a les assemblees generals. 


De conformitat amb els estatuts d'Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, la seva sol·licitud d'ingrés en aquesta entitat, tindrà efecte a partir del abonament de la primera quota.

Cal fer labonament al nº de compte:  
ES26 2100 0900 96 0209971798

INFORMACIÓ IMPORTANT:

En l´abonament cal  indicar clarament NOM i COGNOM així com el concepte: ALTA SOCI i s'ha de fer efectiu abans dels 15 dies següents a la data de sol·licitud.Formulari per fer-se soci:
! * Camps obligatoris.

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT:
D'acord amb les normes vigents de protecció de dades personals us informem que les dades d'aquest formulari formaran part del Registre d'Entrada d'ASTER - AGRUPACIÓ ASTRONÓMICA DE BARCELONA.
Per a més informació premi aquí.