Titols i resum a tot arreu

Dimarts 21 de gener - Secció 1 d'estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
L'astronomia dels raigs X.
   - Cossos amb gas calent a partir d'un milió de kelvins que emeten raigs X.
   - Amb àtoms i/o electrons d'alta energia
   - 1a font còsmica en 1962
   - Aportacions del satèl·lit CHANDRA des del 1999. Porta 20 anys!!
   - En cúmuls d'estrelles, restes de supernoves, erupcions gal·làctiques i col·lisions entre cúmuls de galàxies.
   - CHANDRA (CHO) ha aportat/revolucionat les imatges dels cossos que generen raigs X.
   - Ens ha permès entendre millor la seva formació i evolució
   - Telescopi Wolter
   - Imatges de CHANDRA
19.00 hores

Data: 21/01/2020
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Seu d'Aster
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)

Dijous 28 de gener - Secció 2 d'estudi de l'Univers

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
Continuació sobre les imatges del satèl·lit CHANDRA.
       - Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572
       - Cúmul Bala. Cluster de galàxies que ens aporta conclusions agoserades.
       - Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col·lapse central.
       - GK Persei: Nova, 1901
       - XJ1500+154. Límit d'Eddington.
       - Diferents púlsars
       - Abell 3411, 3412 i 1758
       - Raigs X en cometes ?
       - Col·laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d'altres equipaments.
19.00 hores

Data: 28/01/2020
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Seu d'Aster
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)