Titols i resum a tot arreu
Dijous 12 d'abril - Secció d'estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII,XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
LLUM
- Defensors de la teoria corpuscular i ondulatòria
- Experiment de Thomas Young ( 1773-1829)
Doble ranura: franges de llum i fosques. Llum + llum = foscor.
- Augustin Jean Fresnel ( 1788-1827)
- Evolució posterior de les teories sobre la llum
ELECTRICITAT I MAGNETISME
- H.C. Oersted-A.M. Ampère
- J. Henry
- M. Faraday
- J.C. Maxwell
- H.A. Lorenz
- H.R. Hertz
19.00 hores
Data: 12/04/2018
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Seu d'Aster
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitats per a socis (gratuïta)
Més, sobre...: astronomia històrica

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva