Titols i resum a tot arreu

Dijous 24 de maig - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
Teories sobre l'evolució de les estrelles
- Angelo Secchi
- Henry Russell
- Ejner Hertzsprung
- H. E. Bethe. 1906- Caràcter nuclear de la font d'energia de les estrelles 
- A.S. Eddington. 1926- Equilibri hisdrostàtic entre gravitació i radiació.
Espectroscòpia de raigs X
- Rosalind Franklin. La doble hélice de l'ADN
Breu història de la fotografia fins a Joseph Nièpce, segle XVIII
19.00 hores

Data: 24/05/2018
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Seu d'Aster
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitats per a socis (gratuïta)
Més, sobre...: astronomia històrica

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva