Titols i resum a tot arreu

Dimarts 25 de setembre  - Secció d'Estudi de l'Univers. Astronomia dels segles XVIII-XIX i XX

A càrrec de Josep Bordes, soci d'Aster.
- George Gamov (1904-1968). Els seus plantejaments sobre el Big Bang i la Radiació de Fons.
- Hans A. Bethe (1906-1967). Reaccions nuclears en les estrelles. Neutrins
- Bondi, Gold i Hoyle. Teoria de l'Univers estacionari.
- Diagrama Stefan-Boltmann. Relació entre l'energia emesa i la 4a potència de la temperatura i la seva importància astronòmica.
- Penzias i Wilson. La Radiació de Fons. Les sondes COBE, MNAP i PLANCK
- Sheldom L. Glashow. Descobriment dels quarks. El seu llibre "L'encant de la Física". La seva seqüència del Big Bang.
- Alan Guth. Nou model cosmològic de l'Univers. "Multivers"
- L'estructura de les partícules: quarks, gluons, electrons, nuclis, àtoms,..
19.00 hores

Data: 25/09/2018
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Seu d'Aster
Contacte: activitats@aster.cat
Telèfon: 93 451 44 88
Cost: Activitat per a socis (gratuïta)
Més, sobre...: astronomia històrica

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva